Antal elever

1

2

3

4-6

Pris hverdage pr. elev

599 kr.

399 kr.

350 kr.

300 kr.

Pris weekender pr. elev

729 kr.

468 kr.

399 kr.

350 kr.

Moms
Undervisning er momsfrit for private kunder, men ved erhvervsdrivende eller offentlige institutioner tillægges 25% moms til ovenstående priser.

Administrationsgebyr
40 kr. pr. faktura. Dette gebyr indbefatter også kopier i undervisningen.

Betalingsbetingelser
8 dage netto.
Rykkergebyr: kr. 150,- allerede ved første rykker.

Timer faktureres fra og med den 20. til og med den 19. (en periode) hvorefter, der bliver tilsendt en faktura.
Transport til kundens adresse: 499 kr. pr. time + statens km takster.

Afbud
Ved sygdom meldes afbud direkte til læreren senest kl. 8.00 den pågældende dag, hvor undervisningen skulle have fundet sted. Planlagt fravær skal meddeles dagen før undervisning inden kl. 16. Afbud kan ske via mail, sms eller telefon til læreren. Ved manglende afbud vil betaling blive opkrævet.

Holdundervisning
Når man ønsker at have ugentlige undervisningstimer flere sammen, finder man selv holdkammerater (klassekammerater el. andre) og tider, hvor det kan lade sig gøre for alle at få undervisning i Time2learn. Der aftales undervisning én periode frem. Denne aftalte undervisning faktureres uanset om, der er fremmøde eller ikke.