Time2learn

Previous slide
Next slide

Time2learn er en virksomhed, som er specialiseret i læring.

Vi arbejder med:

  • pædagogisk udvikling
  • produktion og salg af læringsprodukter
  • kurser/rådgivning til skoler og institutioner
  • privatundervisning til børn
  • vejledning til forældre.

Det er vores overbevisning, at læring handler om at skabe et unikt samspil mellem skole, forældre og børn. Vores læringskoncepter og produkter er baseret på sjove spil, apps og lege, der giver børn læringslyst, og en faglig hyggestund med deres lærere, kammerater eller familie.

Hvem er vi?

Alle ansatte undervisere er specialister i det fag de underviser i og uddannede folkeskolelærere. Derudover har de fra tidligere stor erfaring som undervisere i folkeskolen. Alle får en indgående træning i Time2learn’s metoder, som fokuserer på at skabe læringslyst. 

Ud over et fagligt og teoretisk stærkt fundament skabes de grundlæggende erfaringer omkring motiverende undervisning og motiverende materialer/øvelser, når vi underviser vores elever, gennem børnene selv, deres forældre og deres lærere.

Pernille Brinch

Indehaver

Spiludvikler/lærer/forfatter

Annette Schachner

Afdelingsleder/lærer/spiludvikler

Dansk/matematik/engelsk

Karin Thrue

Lærer/spiludvikler

Matematik

Lisbeth Graversen

Lærer/spiludvikler

Matematik/dansk

Marianne Kristiansen

Ordblindelærer/spiludvikler

Dansk/spansk

Helene Halgaard

Lærer/spiludvikler

Dansk

Uffe Pallesen

Indehaver

Økonomisk ansvarlig

Jytte Lønberg

Konsulent/blæksprutte

Anette Hebroe

Designer/grafisk ansvarlig

Jeanette Birkballe

Bogholder

Skolehunden Haddock

Maskot

Det sigter vi efter

Mission

Time2Learn giver læringslyst til børn og voksne – med udgangspunkt i det enkelte menneskes potentiale.

Værdier

Gennem faglighed, leg og begejstring vil vi udfordre og inspirere til læring – for derigennem at skabe trivsel og glæde hos den enkelte, så de kan blive aktive, ansvarlige og positive borgere.

Vision

Time2learn vil gøre Danmark til en vidende nation.

Previous slide
Next slide

FAQ

Produkter

Alle kan spille!
Vi har filmet, hvordan I kan spille, så I kan gå i gang ligegyldig, om man er barn eller voksen, fagperson eller familie.

I scanner QR koden på spillet og ser videoen, som viser hvordan man gør. Se vores videovejledninger på vores Youtube kanal

Der er selvfølgelig også en trykt vejledning i alle spil. Heri står hvordan man spiller, hvad man præcis lærer, og hvorfor det er vigtigt. Her er også facitlister til de spil, hvor det er relevant.

Ja, ring endelig på 30353707, eller skriv på pb@time2learn.dk så vil vi spørge ind og foreslå de spil, der passer til jer.

I kan altid finde alle vores produkter på vores shop www.shop.time2learn.dk.

Derudover forhandles vores produkter hos flere forskellige forhandlere fx Legeakademiet, ABC-leg, Nova Nordic.

Biblioteker og boghandlere kan købe nogle af vores titler via Dafolo. 

Alle spil er udviklet i Time2learns tredelte Læringslaboratorium (lærer-elev-forældre).

Lærerene finder på og sikrer faglighed, relevans og brugbarhed i skoler.

Børn afprøver, giver feedback og sørger for at det er sjovt.

Forældre afprøver produktet hjemme, giver feedback og sørger for at det er let at gå til i hjemmet.

Vi trykker vores spil og bøger i Danmark, vores emballage er genanvendelig i form af tasker.

Vi passer selvfølgelig på miljøet. Taskerne er lavet af genbrugte plastikflasker, og kan genbruges efter spillet ikke er relevant mere.

Vores spillekort er trykt i Danmark på FSC papir.

Nej, ikke hos os, men mange biblioteker har spillene til private. Skoler og institutioner kan låne vores spil hos CFU (Center for undervisningsmidler) og Læringscentraler.

Hvis du gerne vil sælge vores spil videre, så skal du ringe eller skrive til Pernille Brinch. Så finder vi ud af hvilke produkter, hvor mange og hvad prisen så bliver. 
Tlf: +45 30353707
M: pb@time2learn.dk

Privatundervisning

Langt de fleste børn i Time2learn er er ml. 7 – 16år, men vi har ind i mellem også gymnasieelever, voksne og de helt små i børnehaven.

Nogle børn er bare kommet bagud, andre kan have specifikke udfordringer fx ordblindhed, koncentrationsbesvær, ADHD, social angst, højtbegavede, sygdom m.m. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Dansk, matematik og engelsk.

Ring til os, så snakker vi om dit barn og finder ud af, hvilken lærer der passer bedst. Herefter får du kontakt med læreren og I aftaler nærmere ift. tid, sted, online eller fysiskmøde, om du vil være med i undervisningen eller ikke. Første gang lærer og elev mødes, vil der være fokus på, hvad barnet allerede kan, og hvad der er næste faglige skridt. I aftaler videre med lærerne, hvordan og hvor tit I vil have undervisning.

Alle ansatte undervisere er specialister i det fag de underviser i og uddannede folkeskolelærere. Derudover har de fra tidligere stor erfaring som undervisere i folkeskolen. De får alle en indgående træning i Time2learn’s metoder, som fokuserer på at skabe læringslyst. 

Børn og unge lærer bedst, når undervisningen er varieret. Det ved vi. Derfor bruger vi mange forskellige materialer både inde og ude. Vi kan være både rolige og vilde. Det er den enkelte elev, som er udgangspunktet.

Se vores priser her.

Nej, I betaler kun for den undervisningstid I har haft.

Selvfølgelig. Det er ikke noget problem. Men det er vigtigt at I melder afbud til læreren senest dagen før undervisningen, så læreren ikke forbereder sig og møder op forgæves. Vi fakturerer en almindelig lektionspris ved for sent afbud eller udeblivelse.

Læringshaven ligger i vores Hornslet afdeling.

Forældrevejledning

Vores forældrevejledning kan være telefonisk, online eller i vores afdelinger.

Først snakker vi sammen om jeres barn over telefon, så læreren kan forberede vejledningen. Der bliver aftalt tid og sted til mødet. Her viser læreren bøger, spil, idéer og lege, der er relevante for dit barn. I forældre giver løbende feedback, så læreren kan målrette vejledningen til at passe lige præcis til jeres barn. Til sidst aftaler vi, om der skal planlægges flere vejledninger eller følges op på telefon.

Det er den samme takst som en individuel time. Se vores priser her.

JA, vi hjælper dig og foreslår præcis, hvad du skal gøre. Du kan gøre en KÆMPE forskel, fordi det er dig, der kender dit barn bedst. Og så er det ligegyldig, om du har svært ved faget eller fx selv er ordblind. Vi skal nok finde en vej sammen!

Nogle familier vil gerne have vejledning i halve timer 2 – 3 gange om ugen over telefon. Andre får vejledning på 2-3 timer i Time2learn hvert halve år. Det er meget forskelligt, hvordan det passer bedst til forskellige familier.

Kurser til fagfolk

Vi har siden 2008 arbejdet med undervisning spil og lege, der skaber læringslyst hos børn. Vores kurser er praktiske så lærere og pædagoger afprøver masser af metoder og spil. Derved kan det man lærer implementeres med det samme allerede dagen sammen med børnene. Fokus kan være på en bestemt type børn, en bestemt alder eller bestemte fagområder fx læseindlæring, matematik til mellemgruppen, aktiv undervisning ude, forældreinddragelse osv. Vi aftaler fra gang til gang.

Der er mange læringsmuligheder udendørs. Vi har tilbage i 2008 lavet Danmarks første læringshave og vores nye udgave 2.0 bliver brugt hver dag i vores Hornslet afdeling. Undervisning i haven bringer børn og unge ud af den almindelige forestilling af skole og motiverer til at gå i gang og prøve noget igen på en ny måde. Læringsrum udenfor får også de voksne til at tænke mere kreativt i læringssituationer. Vi rådgiver og hjælper med at udvikle og indrette læringshaver til skoler og SFO’er og giver inspiration til, hvordan de kan bruges.

Vi tilrettelægger vores kurser efter deltagerne alt efter om det er fx lærere, pædagoger, lektiehjælpere, sagsbehandlere, skolebestyrelser, læsevejledere, fagudvalg, psykologer, optikere eller familiekonsulenter. Det vigtigste er at vide, hvilke børn gruppen arbejder med, så metoder og indhold kan målrettes rigtigt.

Det er meget forskelligt og afhænger af, hvad der skal forberedes. Et priseksempel for et kendt kursus kunne se således ud: 5000 kr. for 2 timers kursus ved 15 deltagere (+ kørsel og kørselstid). Når vi skal planlægge og tilrettelægge nye kurser afhænger prisen af opgavens omfang.

Teoretisk fundament

Albert Bandura

Når man oplever succes, bliver man et glad menneske, der trives, og som er motiveret for at lære nyt.

Det engelske begreb “self-efficacy” (selv-tilstrækkelighed) refererer til et menneskes tro på egne evner til at organisere og udføre de handlinger, som er nødvendige for at mestre udfordringer.

Forventninger om mestring. Ifølge Bandura (1986) har vi en tendens til at undgå situationer og aktiviteter, der stiller krav, som vi ikke mener, at vi kan indfri. Hvis vi ikke tror på, at vi vil lykkes, vil vi hurtigt begrænse indsatsen eller give op, når der dukker forhindringer op.

Vi udviser mere mod, når vi tror på os selv. Når vi derimod har forventninger om mestring, har vi større tendens til at tage udfordringer op, og har større udholdenhed, når vi støder på problemer.

Bandura, A. (1986): Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.

Kjeld Fredens

Ifølge Kjeld Fredens foregår vores tænkning på begge sider af hjerneskallen, nemlig som en uadskillelig helhed af hjerne, krop og omverden.

Læring med kroppen er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden.

Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man bare sidder stille og tænker på at slå søm i. Hvorfor? Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes på kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold. Sociale relationer er også kropslige, da det meste af kommunikationen er non-verbal.

Læs mere i Kjeld Fredens bog Læring med kroppen forrest: Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.

Lev Vygotsky

Den nærmeste udviklingszone. At vi skal tage udgangspunkt i dét sted, hvor barnet er – og vise barnet det næste trin frem imod målet. Den nærmeste udviklingszone er den zone, der opstår mellem, hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning. Det vil sige, at barnet skal udfordres – men ikke mere end, at barnet alligevel skal kunne følge med.

Kan selv: Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling.

Kan ikke endnu: Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil barnet føle sig frustreret, og der vil ikke finde nogen læring sted.

Kan med hjælp: Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en læring.

Martin Seligman

Martin Seligman er ophavsmand til den positive psykologi. Et af hans budskaber er, at en stor del af den konventionelle psykologi har beskæftiget sig for meget med at fjerne svagheder, at gå fra minus til nul. Seligman mener, at psykologien også må tage fat på formål, der handler om at gøre almindelige mennesker stærkere, og om at identificere og fremme stort potentiale. Positiv psykologi handler om at skabe betingelser for trivsel og udvikling, at gå fra nul til plus. Trivsel er både et personligt og et fælles anliggende, der finder sted i kombinationen af at føle sig godt tilpas, have et meningsfuldt liv, have gode relationer og opleve at præstere.

Richard Deci og Edward L. Ryan

Her skelnes mellem indre- og ydrestyret motivation, hvor indre styret motivation er den ypperste positive form af motivation så at sige. Der ikke er behov for belønning eller opmuntring.
Her er vi fuldt engagerede og yder maksimum i forhold til vores nuværende færdigheder, meget sammenlignelig med flow-tilstanden. For at være indre motiveret skal nedenstående behov være opfyldt.

Tilhørsforhold: ved at føle et tilhørsforhold til fællesskabet fx klassen
Selvbestemmelse: at sørge for en vis form for selvbestemmelse (modsat lærerstyring)
Kompetence: at give følelsen af kompetence (udfordre på det rigtige niveau).

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985): Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Kenneth Dunn og Rita Dunn

De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave “trin-for-trin”? (analytiker) Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist) Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)?

De perceptuelle forcer: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer?

De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget?

De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder?

De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder?

De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding? (variation).