• Undervisning og skolehunden haddock
 • Opmærksomme børn lærer i haven
 • Undervisning i skolestuen

Om os

Vi har lyst til at lære. Og vi giver andre lyst til at lære.

Vi er en levende virksomhed, som de sidste 10 år har været optaget af børns læringslyst. Vi er dybt optaget af læring, didaktik, pædagogik, trivsel og det gode skoleliv. Det er sjovt at lære, og vi gør vores til, at Danmark bliver en lærende nation.

I Time2learn er der ikke langt fra tanke til handling. Vi er hele tiden på vej med nye ideer, og vores læringseksperter afprøver løbende nye metoder og produkter med børn og forældre i vores læringslaboratorium.

Hvem er vi?

FAQ – LæringsSnacks

LæringsSnacks har regler i tasken som er enkle og lette at gå til. Der er videoinstruktioner til alle spil på You Tube – tjek QR-koden på bagsiden af pakken. Reglerne til hvert spil ligger i pakken, og er enkle og lette at gå til. Der er videoinstruktioner til alle spil på You Tube – tjek QR-koden på bagsiden af pakken.
Ja. Hvis I får en ide til at gøre spillet lettere, sværere, sjovere eller bare anderledes – så gør det endelig. Det giver afveksling, styrker opfindsomheden og tilpasser niveauet til netop dit barn.
LæringsSnacks tager 15 – 20 minutter.

Barnet lærer og træner mange forskellige færdigheder ved at spille LæringsSnacks. LæringsSnacks har fokus på færdigheder i dansk og matematik. En færdighed kan være større talforståelse, at kende flere ord eller kunne sætte stavelser sammen. Alle spil har fokus på flere færdigheder. På forsiden af spillet står der hvilken færdighed der er på spil.

Spil giver også mulighed for at snakke sammen, grine og blive enige om reglerne. Det giver sociale kompetencer.

Alle vores spil bliver udviklet af vores læringseksperter, som arbejder tæt sammen med børn og forældre igennem hele processen. Derfor er de færdige spil altid enkle, fagligt stærke og sjove at spille.
Spillene følger Undervisningsministeriets læringsmål for de enkelte klassetrin.

Vi har givet både tasker og mærkater forskellige farver, så det er nemmere at finde et spil der passer godt.
Tasker: Orange er niveau 1 (5 – 8 år/1. kl), og lyseblå er niveau 2 (7 – 10 år/2.kl).
Mærkater: Blå er matematik-spil. Røde er dansk-spil.

Det er meget forskelligt hvornår børn bliver gode til tal og bogstaver, så brug farver og beskrivelser som vejledning.

Mange gange.

Hvis spillet er svært, giver det barnet mulighed for at lære noget helt nyt.
Hvis spillet er let, giver det barnet mulighed for at blive helt sikker i en færdighed.

Store og små søskende kan også synes det er sjovt.

Hunden hedder Haddock og er vores maskot. Den er med i mange af vores spil.

Måske kan du finde det gemte kødben på et af kortene.

Haddock laver mange skøre ting, og der ligger en masser videoer på You Tube. Kig på vores kanal: Time2learn.

Time2learns webshop (link øverst på siden)

Bog & idé, Storcenter Nord/Aarhus N
Bog & idé, Bruuns Galleri, Aarhus C
Bog & Idé, Silkeborg
Bog & Idé, Holstebro
Bog & Idé, Holbæk
Bog & Idé, Hillerød
Bog & Idé, Kalundborg

Legeakademiet.dk

Toyjoy.dk

ABCleg.dk (tæpper)

Quickguide:

I læsningen skelner vi mellem 2 måder at læse på:

 1. Lydmetode, hvor bogstavernes lyde siges én efter én. Således glider én lyd over i en anden, og på den måde ‘læser’ lydene ordet.
 2. Ordbilledmetode, hvor ordene læses som en helhed – som ordbilleder. Smart metode til de ord, som man ser tit og de ord, hvor lydene er ulogiske fx ordet dig. De 120 mest brugte ord på dansk skal læres som ordbilleder.
 • Familie spiller Motorvejen som er en LæringsSnack
 • Spillet Hundepositioner er en LæringsSnack
 • Igang med læringsspillet spillet På Plads
 • Mor og søn spiller læringsspil i haven

Vores teoretiske fundament

Når man oplever succes, bliver man et glad menneske, der trives, og som er motiveret for at lære nyt.

Det engelske begreb “self-efficacy” (selv-tilstrækkelighed) refererer til et menneskes tro på egne evner til at organisere og udføre de handlinger, som er nødvendige for at mestre udfordringer.

Forventninger om mestring. Ifølge Bandura (1986) har vi en tendens til at undgå situationer og aktiviteter, der stiller krav, som vi ikke mener, at vi kan indfri.  Hvis vi ikke tror på, at vi vil lykkes, vil vi hurtigt begrænse indsatsen eller give op, når der dukker forhindringer op.

Vi udviser mere mod, når vi tror på os selv
. Når vi derimod har forventninger om mestring, har vi større tendens til at tage udfordringer op, og har større udholdenhed, når vi støder på problemer.

Bandura, A. (1986): Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.

Her skelnes mellem indre- og ydrestyret motivation, hvor indre styret motivation er den ypperste positive form af motivation så at sige. Der ikke er behov for belønning eller opmuntring.

Her er vi fuldt engagerede og yder maksimum i forhold til vores nuværende færdigheder, meget sammenlignelig med flow-tilstanden. For at være indre motiveret skal nedenstående behov være opfyldt.

 • Tilhørsforhold: ved at føle et tilhørsforhold til fællesskabet fx klassen
 • Selvbestemmelse: at sørge for en vis form for selvbestemmelse (modsat lærerstyring)
 • Kompetence: at give følelsen af kompetence (udfordre på det rigtige niveau)

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985): Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Den nærmeste udviklingszone. At vi skal tage udgangspunkt i dét sted, hvor barnet er – og vise barnet det næste trin frem imod målet. Den nærmeste udviklingszone er den zone, der opstår mellem, hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning. Det vil sige, at barnet skal udfordres – men ikke mere end, at barnet alligevel skal kunne følge med.

Kan selv: Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling.

Kan ikke endnu: Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil barnet føle sig frustreret, og der vil ikke finde nogen læring sted.

Kan med hjælp: Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en læring.

Martin Seligman er ophavsmand til den positive psykologi. Et af hans budskaber er, at en stor del af den konventionelle psykologi har beskæftiget sig for meget med at fjerne svagheder, at gå fra minus til nul. Seligman mener, at psykologien også må tage fat på formål, der handler om at gøre almindelige mennesker stærkere, og om at identificere og fremme stort potentiale. Positiv psykologi handler om at skabe betingelser for trivsel og udvikling, at gå fra nul til plus. Trivsel er både et personligt og et fælles anliggende, der finder sted i kombinationen af at føle sig godt tilpas, have et meningsfuldt liv, have gode relationer og opleve at præstere.
 1. De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave “trin-for-trin”? (analytiker) Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist) Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)?
 2. De perceptuelle forcer: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer?
 3. De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget?
 4. De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder?
 5. De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder?
 6. De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding? (variation).

Vision, mission og værdier

Time2learn vil gøre Danmark til en vidende nation.

Time2Learn giver læringslyst til børn og voksne

– med udgangspunkt i det enkelte menneskes potentiale

Gennem faglighedleg og begejstring
vil vi udfordre og inspirere til læring

– for derigennem at skabe trivsel og glæde hos den enkelte, så de kan blive aktive,
ansvarlige og positive borgere.

Hvad siger børnene?

Undervisningen var meget spændende og morsom samtidig med, at den var lærende. Marianne var god til at fange min interesse som ”ung” – og jeg følte mig tilpas og underholdt. Jeg føler, at jeg har noget med hjem, som jeg kan bruge i undervisningen og til selv at komme videre.
Christian/7.klasse

Hvad siger forældrene?

Vores lille Familie Bentzen med børnene Emma Sofie 3. klasse og Mathias 5. klasse, deltog i et DR eksperiment i en måned. Eksperimentet gik ud på, om vi på en måned kunne løfte børnenes faglige niveau, ved at supplere børnenes normale lektier med 2 timers ekstra lektier hver dag. – 1 times dansk og 1 times matematik.

Time2learn blev koblet på og indledningsvis blev der lavet en test af børnenes faglige niveau. Ud fra testresultatet udarbejdede Time2learn et detaljeret lektieprogram, og fremsendt dette sammen med en flyttekasse fuld af rekvisitter til brug i lektielæsningen. – Time2learn havde pga. stor afstand ikke mødt os.

Det var benhårdt at skulle lave så mange lektier, og det ville aldrig have været gennemført, hvis det ”bare” var 2 timer mere af de lektier børnene i forvejen skulle lave.
Time2learn’s program var meget afvekslende mellem opgaveløsning siddende ved pc, stående, lege på specielle gulvtæpper, lege rundt i hus/have, lege/spil på gulvtæpper eller spisebord. Alt sammen noget, der motiverede både børn og forældre til at synes lektierne var sjove og knap så hårde at komme igennem.
Lektieprogrammet blev lavet for en uge af gange, og på baggrund af resultater og tilbagemeldinger udviklede programmet sig. – På et tidspunkt var der tvivl om, at vi havde forstået et danskværktøj 100%, og for at sikre det, udarbejdede Time2learn hurtigt en Youtube-video, hvor de demonstrerede, hvordan vi skulle gøre. – Super dynamisk og effektivt, når nu vi ikke havde mødt hinanden.

Undervejs var lærerne fra Time2learn på besøg i hjemmet for at møde os. På trods af aldrig at have set hinanden før, var der med det samme en stor fortrolighed mellem forældre, lærere og børn.
Time2learns lærere er utrolige varme og dejlige mennesker, og vi som familie følte virkelig, at her var nogle mennesker som oprigtigt ville gøre alt for at forstå børnene og motivere dem bedst muligt til indlæring. Det var skønt og stærk inspirerende at opleve den gejst og entusiasme der driver Time2learn, og resultatet var også markant efter en måneds forløb.
Begge børns faglige niveau i dansk og matematik var løftet, hvad der svarer til 6 måneds indlæring på en måned, men endnu bedre var at børnene er blevet meget stærkere i troen på sig selv og egne færdigheder, og ikke kun i dansk og matematik.

Forløbet var også meget lærerigt for os forældre der fik stort indblik i vores børns faglige udfordringer, og fik samtidig kendskab til en masse værktøjer og opgavesamlinger. Vi fik en stærk tro på, at vi med egen indsats kan gøre en forskel og hjælpe vores til de bedste forudsætninger for en god skolegang.

Anders/Pernille/Emma og Mathias Bentzen, Familie fra DR udsendelsen ‘Sådan opdrager du en vinder’
Min datter på otte år er kommet med i klubben, da hun er kommet bagud i forhold til skolens faglighed sammenlignet med sine jævnaldrende. Det er sket da hun er for tidligt født og har været “ørebarn”.

Det har været en rigtig god oplevelse og spændende at få en pakke med posten med forskellige spil og et Penalhus, skrivetavle mm. Min datter er startet med at lære de 120 meste brugte ord og i matematik har vi brugt ludospillet til at lære plus og minus og huske tallene. Vi har også brugt en skriveplade (a la whiteboard), som er sjovt at skrive bogstaver på og edderkoppespillet, hvor man lærer at danne ord. Desuden har vi brugt nogle af kortspil-ideerne bl.a tier-venner for at blive bedre til matematik.

Jeg synes det fungerer rigtig fint, at det er lavet som en klub – det er sjovt at være med i en klub, som sender gaver. Spillene er gode, fordi vi så glemmer, at vi er igang med at lære eller rettere vi er igang med at lære ved at lege. Og det bliver serveret på en anden måde end i skolen. Via klubben får min datter de redskaber, hun skal bruge for at komme på niveau med sine jævnaldrende.

Jeg er taknemmelig for, at der findes denne mulighed for at gøre noget som elev og forælder, når nu der er noget, der skal indhentes for at komme op på niveau. Ja og så glæder vi os til, at den næste pakke med nye spil m.m. kommer med posten her i November.

Jeg kan kun varmt anbefale Time2Learn klubben.

Mor
Vi havde gennem længere tid været klar over at vores datter havde svært ved at følge med i dansk, men vi havde svært ved at få skolen til at indse problemet og dermed gøre noget ved det. Vi kunne bare se, hvordan hun for hver test placerede sig lavere i forhold til gennemsnittet og kunne også mærke hvordan hun mistede lysten til at gå i skole og i stedet begyndte at fjolle i timerne.
Jeg kontaktede Time2Learn, hvor vi hurtigt kom igang med 1 til 1½ time om ugen. Allerede efter et par gange blev vi gjort opmærksomme på at Clara højst sandsynlig var ordblind og fik god vejledning til hvordan vi skulle gribe det an med skolen for det skulle vise sig at være en sej kamp at få dem overbevist og herefter holde dem fast i, at Clara skulle hjælpes med det samme.
Clara har gjort store fremskridt i den tid hun har gået hos Time2Learn og har også fået troen på, at hun kan, det hun vil, når bare hun får den rigtige hjælp. Men tingene kommer ikke af sig selv, og det har til tider været en hård kamp med lektier, både de lektier der skulle laves til skolen og de lektier der skulle laves til Time2Learn.
Udover den hjælp Clara har fået, har det også været en uvurderlig hjælp for os som forældre. Vi har fået fantastisk hjælp og vejledning til alle de spørgsmål, vi har haft i forhold til at hjælpe Clara og i forhold til at forlange, at der blev gjort noget for Clara i skolen.
Charlotte/mor til Clara, Familie fra DR udsendelsen ‘Sådan opdrager du en vinder’
Christian er på vej til 8 klasse – og med et år i udlandet – havde han et behov for at få ro på sit danske og en god forståelse af grammatik og genre. Christian skulle også udfordres i at formulere sig tydeligere- og ikke stoppe sig selv med idegenerering og tænke abstrakt. På de to dage og ca 10 timers undervisning, nåede Christian at berøre alle disse områder – og få nogle strategier til, hvordan han skulle gå til en opgave, hvis han sidder fast tankemæssigt. Mariannes tilgang til Christian og hendes måde at undervise på – betød, at Christian ikke fandt det en hård anstrengelse og pligt – men snarere lidt ”underholdende” og forfriskende. Mariannes læringsform var meget kreativ – som foregik både ude og inde og med flere teknikker. Så snart Marianne spottede et område hos Christian, som skulle arbejdes med, så havde hun med det samme en ”strategi” for, hvordan hun kunne arbejde med det. Marianne er yderst kompetent og fanger med det samme udfordrende områder – en fornøjelse.
Helle Nordal Clausen
Vores familie havde haft en virkelig god og en dejlig oplevelse af Time2learn. Med deres fantastiske evne, ved at bruge både krop og sjæl imens børnene lærer. Vi opnåede vi det bedste resultat.

Drengene lærte forskellige metoder og teknikker at lave lektier på. Mens man går og læser højt, eller sjipper og synger gang tabellen højt er absolut ikke kedeligt at lave lektier mere. Og vi som forældre fik den bedste vejledning, hvordan vi kunne styrke og motivere vores børn i fremtiden og hele livet til vores børnebørn. Denne støtte ville vi aldrig får andre steder hen. Time2learn er født til at blive Time2learn.

Hanadi Mosleh
Anders går i 0. klasse og en del af opgaverne synes at være svære for ham at løse på nuværende tidspunkt, så jeg tager de “snacks” ud af materialet, som han viser interesse for, og præsenterer de andre opgaver lidt af gangen.

Han er vild med kort-matematik opgaverne, og matematik virker til at falde ham meget let.

Skolen har meget fokus på fx vokaler og konsonanter – Anders har fuldstændig styr på de røde og blå bogstaver. Han virker til at hygge sig med de opgaver skolen giver ham, så Time2learn opgaverne bliver netop brugt som snacks indimellem. Vi skubber ikke voldsom meget på med jeres opgaver lige nu, men vi kan jo bruge dem senere på året, når han begynder at være klar til 1. klasses opgaver og ellers kan vi bruge det som sommerferieopgaver + som snacks her i 0.klasse.

Anders siger du skal hilse Haddock og give ham et kram fra ham.

Familien Hansen

Hvad siger fagfolkene?

Samarbejde mellem SFI og Time2Learn om forældrekursus.

I forbindelse med et stort forskningsprojekt på SFI om skolestøttende indsatser for børn anbragt i familiepleje, havde SFI behov for at udvikle et forældrekursus for plejeforældre til børn med forskellige indlæringsvanskeligheder på 1-7 klassetrin.

Som projektleder på projektet ’Skolestøtte til børn i familiepleje’, indgik jeg i 2013 aftale med leder og stifter af Time2Learn, Pernille Brinch, om at udvikle forældrekurset ’Forældre som Lektiehjælpere’.

Det endelige heldagskursus blev vel afholdt af Time2Learn for omkring 60 plejefamilier fra hele landet i januar 2015, og i august 2015 afholdte Time2Learn endvidere midtvejs/opsamlingskursus med udgangspunkt i plejeforældrenes behov og erfaringer med indsatsen.

Endvidere ydede Time2Learn fast ugentlig telefonsupport gennem projektperioden for kursusdeltagerne i forbindelse med den efterfølgende lektiestøttende indsats for plejebarnet i familien.

Pernille Brinch og hendes kollegaer er dybt engagerede, videbegærlige og fagprofessionelle, og arbejder med konkrete praktiske metoder samt et stort kendskab til specialpædagogik. I vores samarbejde opstod en enestående synergi mellem det fagfaglige og det mere generelle forskningsbaserede vidensfelt. Time2Learn er meget drevet af at udvikle og systematisere deres metoder.
Generelt er Pernille og hendes medarbejdere utroligt kreative, og har i deres praksis opfundet og udviklet bøger, aktiviteter, lege, spil og særlige undervisningsstrategier til børn med særlige behov, som har dannet grundlaget for de pædagogiske metoder i ’Forældre som Lektiehjælpere’. Ligeledes har Time2Learn på eget initiativ udviklet en omfattende e-bog med læringsaktiviteter til forskningsprojektets deltagere, hvilket langt oversteg forpligtelsen i den oprindelige kontrakt, hvilket bevidner Pernilles og Time2Learn enorme ildhu og passion for undervisning, læring og almen oplysning.

Pernille er kort sagt en sand ildsjæl, der evner at have mange bolde i luften, og samtidig holde et højt engagement. Det har været en udsøgt fornøjelse at samarbejde med Time2Learn, som har udvist omhu, ansvarlig og begejstring gennem hele forløbet.

For uddybelse af denne anbefaling kan jeg kontaktes på:
Mail: mei@sfi.dk eller tlf: 33481908

Misja Eiberg, SFI/Afdelingen for børn og familie
Bogen ‘Legende let’ – Sådan vil børn elske at lære

Legende let – Sådan vil børn elske at lære er en lækker bog, som pirrer ens nysgerrighed allerede inden, man åbner den. Den er skrevet af to progressive undervisere, Pernille Brinch og Pernille Ladegaard Pedersen, som begge brænder for at gøre børn glade for at lære.

Forsiden er forsynet med en taleboble, som samtidig er belagt med et sort lag, så den fungerer som en tavle – abc står der allerede skrevet og opfordringen skriv på tavlen.

Bogen indeholder 125 lege, som kombinerer leg og indlæring. Hver leg er forsynet med farverige symboler, der viser, hvad legen træner. Symbolerne er forklaret i starten af bogen, og i slutningen er der et indeks, så man hurtigt kan finde, hvilke lege der træner hvad.

Bagest i bogen er der også en fortegnelse over de 120 mest brugte ord i dansk. Ordene er vigtig basisviden, fordi de altid bruges i mange forskellige sammenhænge.

Alle regnbuens farver er taget i brug i layoutet. Man bliver i godt humør af at blade i bogen.
Legende let sprudler af sjove og opfindsomme lege med velvalgte og illustrative navne.

Set med danskfaglige øjne træner mange af legene nogle af de vigtigste kompetencer i danskfaget, og en del lege træner præcis det, som de nationale test tester, nemlig sprogforståelse, afkodning og læseforståelse.

Når man læser i bogen sker der helt automatisk det, at man selv får idéer til nye lege og spil, der kan bruges, eller barndomslege dukker op i tankerne. Det er et helt klart bevis på, at bogen med sit indbydende layout og sin kreative udformning lever op til at stimulere, inspirere og sætte fantasien fri.

I teksten til hver leg er der markeret et e med en farve – en sød lille detalje, som man som læser tillægger en sjov layoutidé, indtil man på side 171 overraskende bliver gjort opmærksom på, at detaljen har det formål at skærpe opmærksomheden på de mange lyde, der er forbundet med netop bogstavet e – et skønt påhit.

Ikke alle lege er ukendte. Nogle vil bedsteforældrene nikke genkendende til, men alle har fået et tvist, idet de sættes i en kombineret lege- og læringssammenhæng. Det giver dem kant og gør dem unikke.

Bogen kan varmt anbefales til forældre og bedsteforældre til 4-10 årige – og lærerne kan også blive inspirerede og finde gode ideer til at variere undervisningen.

Lise Vogt/danskkonsulent, Danskkonsulenterne
Vi brugte Time2Learn som inspiration til vores mentorer for folkeskoleelever med dansk som andetsprog. Oplæg og aktiviteter var levende og inddragende, således at alle deltagere fik noget med sig hjem ift. hvordan man kan lave lektier på en ny og måske mere motiverende måde end bare at sidde med bøgerne. Dejligt at se, hvordan læring kan integreres i legende samvær – også med os voksne!
Marie Stegger Sørensen/erhvervspsykolog, Mecuri Urval Denmark
I mit arbejde som psykolog har jeg lært læringssnacks at kende, da dets legende tilgang er en fordel for børn, der har lidt modstand mod almindelige skoleopgaver.
Materialet har flere fordele:
1) Voksen og barn er sammen på en sjov måde om at lære noget fagligt, der ellers nemt kan blive en pligt.
2) Materialet engagerer voksne og børn langt mere, end hvad lektier plejer at gøre.
3) Der er ikke behov for forhåndskundskaber for den voksne – spillene er enkle og lette at forstå, så alle kan gå i gang.
4) Læringssnacks kan med lidt fantasi skaleres op og ned i sværhedsgrad – alternativt er der forslag til dette online og i spillets trykte regler.
Nina/psykolog
Form og indhold går op i en højere enhed når Pernille Brinch holder kurser. En engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende.

Citater fra kursister:
”Inspirerende. Alt kan bruges i egen undervisning. En engageret underviser.”
”Super godt flow. Masser af gode brugbare ideer flot præsenteret.”
”Super energi. Interessant. Super med materialegennemgang og ideer.
”Mange gode ideer til at bruge i undervisningen med god bevægelse. ”

Dorthe Eriksen/danskkonsulent, Center for Undervisningsmidler/UC Syddanmark
På Ugelbølle Friskole oplever vi et udbytterigt samarbejde med Time2learn. Vi er som skole meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning, og hele medarbejderstaben på vores skole har besøgt læringshaven på hjemadressen i Hornslet. Det er således en del af vores udviklingsplaner, at vi på Ugelbølle Friskole vil etablere vores egen læringshave, som tager udgangspunkt i nogle af de principper, som Time2learn baserer sit læringssyn på.

Også i den daglige undervisning har vi et stort kendskab til undervisningsmaterialerne fra Time2learn. I såvel dansk som matematik benytter vi os af en række af de læringsaktiviteter, som er udarbejdet af deres medarbejdere. Det er kendetegnende, at den legende tilgang til læring virker motiverende for især vores indskolingselever.

I en travl skolehverdag kan der være en tendens til, at forældre ikke har den helt tætte føling med undervisningen i skolen og de valgte aktiviteter og materialer. På den baggrund kan jeg se en stor gevinst i, at pakkerne med spil fra Time2learn klubben bliver sendt direkte hjem til familierne. De kan på den måde invitere forældrene ind i et uformelt opgave- og læringsrum med deres barn og medvirke til at skabe et nærvær og en interesse for det, som optager barnet i en skolemæssig kontekst.

Michael Kjær/skoleleder, Ugelbølle Friskole
Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

Morten Borup/konst. skoleleder
Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet!

Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

Morten Fjord/skoleleder, Kolind Centralskole
På Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for at kunne følge med i, hvad eleverne skal lære i matematik og dansk i 1. klasse og dermed engagere sig i barnets skolegang og støtte op om læringen hjemme – men også et fælles sprog og en indsigt i hverdagen, som kan danne grundlag for den gode trivselssamtale.

Materialet i forældrepakkerne har en legende tilgang til at træne færdigheder. Aktiviteterne kombinerer leg og læring. Det, tror vi på, giver motiverede elever. Vi håber også, at aktiviteterne på sigt vil få eleverne til på eget initiativ at fortælle mere om det faglige arbejde i skolen og dermed i større grad selv involvere deres forældre.

Birgitte Agersnap/skoleleder
‘Vidste du, at H er så forelsket i V, at han bliver helt stum når han står foran hende?’
Denne læresætning og mange flere teknikker til kreativ og innovativ læring lærte de frivillige fra lektiehjælpsordningerne ved Red Barnet Ungdom Aarhus, da de her til aften var til oplæg om læring gennem leg ved Pernille Brinch fra Time2Learn. I videoen prøver de frivillige kræfter med nogle af de spil, som kan bruges til læring gennem leg.

Tusind tak til Pernille Brinch og Time2Learn for et spændende og lærerigt oplæg!

Frivillige, Red Barnet Ungdom
Jeg kan på det varmeste anbefale Time2Learn og Pernille Brinch, der er Danmarks ultimative læringsagent og kreative tænker. Time2Learn understøtter det hele barn gennem de mange intelligenser og læringsstile. Igennem de kreative undervisningsmetoder understøttes børnenes forundringskompetence og herved skabes stor læringsværdi. Børnene inviteres, gennem de mange læringsspil, til at tage aktivt del i deres egen læring. Det bliver virkelighedsnært og brugbart for børnene og skaber læring for livet!
Mette Schmidt-Laugesen, legeskab.dk
Det var dejligt at det var så konkret og direkte relateret til hverdagen i Lektier-Onlines callcenter. De her to kvinder ved både noget om lektiehjælp, det faglige og så det at have nogle elever igennem som har brug for lidt ekstra støtte.
Det var rart at få at vide, at det kan være okay at give eleven svarene (modellæring) – det har jeg tidligere haft svært ved.

Kurset gav lidt ro ift. at det er OK med både modellære og mesterlære AKA at give svaret til eleven, hvis eleven er yderst i sin læringszone. Rart med et wakeup call i den forbindelse.

Pernille og Pernille supplerede hinanden godt og formåede at videreformidle noget halvtungt stof om forventningsafklaring på en humoristisk måde.

Frivillige, Lektier Online
Vi har hos Ungdommens Røde Kors 80 lektiecafeer rundt i landet, hvor frivillige hjælper socialt udsatte børn med at øge deres faglige niveau. Vi ønsker derfor at uddanne og dygtiggøre vores frivillige, så de kan være til størst mulig hjælp. Pernille Brinch fra virksomheden Time2Learn afholdte derfor et oplæg, med det formål at ruste vores frivillige til gennem leg at lære som supplement til undervisningen i skolen og gennem lektierne.

Hos Lektiecafeerne i Ungdommens Røde Kors var vi yderst tilfredse med, det Pernille bidrog med og de frivillige lektiehjælpere gav positive tilbagemeldinger. Vi fik nogle konkrete læringsværktøjer samt nogle råd og vejledning til, hvad man skal være opmærksom på i læringssituationen.

Lektiecafeerne har til formål at støtte socialt udsatte børn i hele landet, og derfor var vi ovenud tilfredse med den kompetenceudvikling vi kunne tilføre vores frivilligfold gennem Pernilles oplæg.

Lasse Frandsen, Ungdommens Røde Kors
Bogen LEGENDE LET – sådan vil børn elske at lære… er en farverig, glad og sprudlende bog, hvor man virkelig får noget for pengene. 125 gennemarbejdede ideer til spændende lege, som kan stilles an på få sekunder, men som kan vare ved i årevis. Sjove beskrivelser kombineret med konkrete faktabokse. 125 små skub til nye indfaldsvinkler på det, bogen i virkeligheden handler om: At lære.

Eller måske skulle jeg hellere skrive: At elske at lære…. For bogen udstråler en glæde og en dyb respekt for det, som er så vigtigt for børn at mærke: Fornemmelsen af at have lært noget godt, at kunne noget nyt, at glæde sig til at bygge videre, og at kunne være stolt over, at blive klogere. Bogens opbygning opfordrer til igen og igen at finde på, holde fast, blive ved, tænke videre og bruge fantasien om og om igen.

Bogen er opdelt i kapitler, som peger på steder, man kan lege: I køkkenet, i skoven, hos mormor. Rummets inspiration, de forhåndenværende søms princip og nød lærer nøgen kvinde at spinde. Stederne er bogens overskrifter, og genialt tænkt, for sådan leger børnene jo. Dadumdadumdadej nu skal vi lige have en båd, men vi er ikke i en havn, men i et køkken, så det har vi ikke, så tager vi et vandfad under vasken, eller ser hvad der er i køleskabet….og hop! Er vi i gang med legen: Nutella-Ella som pludselig kan gøre lydlære og tunge-mundstillings-øvelse til en smadderskæg leg, og hjælpe masser af f.eks. to-sprogede børn til nye lyde og ord.
Som forældre, lærere eller bedsteforældre kender vi jo vores børn. Vi ved godt, hvor det halter, og hvad der burde styrkes og fremmes. Alle børn er kvikke, men der kan være sten på vejen! Og de smarte bokse viser fremad: Vil man styrke barnets motorik, skrivning, hovedregning, fortælleevne eller almen koncentration? Hvad med at tage sokker på med pincetter? Hvad med at sænke slagskibe? Hvad med at lave græskargraffiti? Vi kikker efter boksene og finder de lege, som styrker vores barn.

Det, Pernille Brinch og Pernille Ladegaard Pedersen nemlig kan i ”Legende let” er, at kombinere super moderne pædagogik hvor stramme overvejelser over børns udvikling direkte indgår i legenes ide og udformning, med kærlighed og varme, fantasi og glæde. Og det er befriende at opleve i undervisningsverdenen, som sommetider kan fremstå alt for strømlinet og pæn. Bogen giver håb og inspiration til alle børn og voksne, men også til farverige og skæve børn, forældre og bedsteforældre, som føler sig lost i det traditionelle undervisningsmiljø.

Benedicte Riis, Tante Andante
Spændende og inspirerende besøg hos Time2Learn i Hornslet.

Læsevejledere og specialkoordinatorer fra skolerne i Syddjurs Kommune besøgte torsdag den 14. november 2013 Time2Learn i Hornslet. Et spændende arrangement, som både gav et fagligt blik på dansk- og matematikfaglige materialer, inspiration til læse- og staveundervisningen og et blik på det forpligtende forældresamarbejde. Efter at Pernille Brinch havde demonstreret, fremvist og formidlet med smittende engagement, var der rundtur i læringsstilshaven, som omgiver Time2Learns lokaler i Hornslet.

Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser og forslag om at gentage et sådant arrangementet evt. målrettet lærere fra fx indskolingen eller mellemtrinnet.

Hanne Nissen Sabalic/konsulent, PPR
Læseguld kan MEGET varmt anbefales. Det er afprøvet på mange elever og har vist sig både motiverende for eleverne og effektivt for læseindlæringen.
Lise Vogt/fagkonsulent i dansk, Ministeriet for Børn og Undervisning