Hvordan bliver vores læringsprodukter til?

Alle produkter i Time2learn har fulgt nogenlunde samme udviklingsmønster:

1. En elev kommer til Time2learn med et fagligt hul.

2. Time2leans lærer underviser og observerer eleven. Her identificeres den metode, som er optimal for indlæring af netop den elev fx inddragelse af bevægelse i undervisningen.

3. Time2learns lærer henter inspiration fra kolleger og enten genbruger, hvad der tidligere er lavet, eller også forbereder læreren helt nye øvelser, som netop rammer det faglige niveau i den rigtige form til eleven.

4. Når samme behov er identificeret flere gange – dvs. der er en generel efterspørgsel efter netop den øvelse, så får læreren beskrevet og lavet øvelsen, så andre kan genbruge den.

5. Forskellige elever og forældre giver feedback på det didaktiske indhold med det formål at skabe en øvelse/et produkt, som både er motiverende og lærende.

6. Øvelsen/produktet færdigudvikles efter 6-8 runder med elever/forældre, der kommer med forbedringsønsker set fra deres synsvinkel, og dermed får vi indarbejdet både lærerens, elevens og forældrenes ideer i øvelsen/spillet/produktet.

7. Øvelsen/produktet bruges på et større udvalg af elever, og hvis der er positiv respons, bliver det omdannet til en øvelse integreret i Guldbjerget eller til et selvstændigt produkt, som fx app’en “Knæk Læsekoden”, der er solgt i mere end 25.000 eksemplarer.