Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet! 

Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

 

Med venlig hilsen

Morten Fjord

Skoleleder
Kolind Centralskole