360 ord -4

360 ord er endelig blevet til noget!!!!

Målgruppe: 7- 14 år

Hvorfor lære de 360 ord?
I en vilkårlig dansk tekst udgør de 360 ord, der bruges hyppigst – hele 70-75% af teksten. (De 120 mest brugte ord er den første del af appen).

Når vi lærer at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsning og skrivning langt lettere. Læsehastigheden vil blive hurtigere, og det øger forståelsen.

Mange af de 360 ord er indholdstomme og staves ikke, som de lyder. Derfor er de svære at læse og stave. Det en kæmpe hjælp at kunne disse ord som ordbilleder, og det er det, denne app træner.

Hvordan er ordene valgt ud?
Det danske sprog er ordrigt – langt over 1 million ord. De 360 ord i denne app er både valgt ud efter deres hyppighed, og efter hvor relevante de er i tekster for børn og unge. Os dansklærere i Time2learn har brugt vores mangeårige erfaring til at afgøre hvilke ord, der gang på gang volder problemer at læse og stave. De ord er med i appen.

Opbygning og struktur
De 360 ord er opdelt i 6 niveauer. Man vælger selv, om man vil træne ordene stille og roligt i træningsdelen eller spille på tid i spilledelen.

Træningsdel:
I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliver først læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seks ord på skærmen og ét læses op. Ordet skal man genkende blandt de seks. Så bytter de seks ord plads og et nyt læses op.

Spilledel:
Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer. Her kommer de 60 ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid. Det gælder om at læse hurtigt, og jo hurtigere man er, jo flere point scorer man.

Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og en hadebane. Spilleren vælger ikke selv hvilken bane, der skal spilles. I begge baner har spilleren travlt, da tiden er kort. I bonusbanerne tjener man lettere ekstra point. I hadebanerne ligner flere af ordene hinanden og ikke blot ét, men to ord høres og skal vælges i den rigtige rækkefølge.

6 niveauer

360 ord -5-1Niveau 1 + 2:
De første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede i den første læsning er de meget vigtige at kunne. Kan man læse dem, får man ca. 50 % af teksten ’forærende”. Så kan man bruge sine kræfter på at afkode de andre ord. Eksempler på ord: og, ikke, men, jeg

Niveau 3 + 4 + 5:
De næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofte optræder i tekster. Mange af dem er  lidt længere og sværere. Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevel

Niveau 6:
Indeholder almindelige ord, der ofte er svære at stave. Ordene kan fx have stumme bogstaver, lange endelser, vokalforvekslinger. Mange af ordene ligner hinanden og man forveksler dem tit. Eksempler på ord interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig, simpelthen.

Hent på App store: https://itunes.apple.com/gb/app/360-ord/id731810847?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Hent på Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.minitutor.ord360