Vores faglighed og didaktik opstår først og fremmest via praksis

I Time2learn-regi er der ikke langt fra tanke til handling. Her er udviklingen af idéer, materialer og metoder konkret og ikke mindst hurtig. Om en idé virker, finder vi lynhurtigt ud af gennem børn og deres forældre. Den viden og erfaring vi har og løbende udvikler om læring er værdifuld for alle, med interesse for læring, pædagogik, didaktik og trivsel – børn som voksne.

Baggrund
Alle ansatte undervisere er specialister i det fag de underviser i og uddannede folkeskolelærere. Derudover har de fra tidligere stor erfaring som undervisere i folkeskolen. De får alle en indgående træning i Time2learn’s metoder, som fokuserer på at skabe læringslyst.

Ud over et fagligt og teoretisk stærkt fundament  skabes de grundlæggende erfaringer omkring motiverende undervisning og motiverende materialer/øvelser, når vi underviser vores elever, gennem børnene selv, deres forældre og deres lærere.

I Time2learn er vi store tilhængere af, at eleven skal mestre det, han/hun arbejder med – det må ikke blive for svært for så mistes motivationen. Mestring er dybt forankret i vores undervisning og i vores materialer (læs mere om vores teoretiske fundament her.)

i haven

Time2learns læringslaboratorium
Der er 80-100 elever som hver uge får undervisning hos os.  Det er igennem den undervisning, vi udvikler vores materialer, hvor vi konstant retter til indtil både elev, forældre, lærere og Time2learn er tilfredse med resultatet. Først når vi er der, vil vi sætte produktionen af læringsmaterialet i gang. Vi har med andre ord vores eget læringslaboratorium.

Vores produktudvikling startede med fysiske produkter, og så har vi senere udviklet interaktive app’s som supplement til undervisning og fysiske materialer. Et eksempel er Knæk Læsekoden, som af Politiken er blevet kåret som den bedste læseindlæringesapp 3 år i træk, og vi har anbefalinger fra danskfaglige vejledere i brugen af vores app’s.

Ved at repetere og gentage mange gange på mange forskellige måder, skaber vi markante målbare resultater hos vores elever. Den viden og erfaring vi har samlet i Time2learn, vil vi gerne dele med resten af undervisningsverdenen sådan, at elever, lærere og forældre oplever læringslysten og får motivationen til selv at tage ansvar.