Se herunder hvad vores kolleger i skolerne siger om os

  Vi har et unikt samspil mellem skole, forældre og børn. Dette samspil danner hele fundamentet for Time2learns læringskoncepter, metoder og produkter. Lærere, forældre og børn samarbejder om at skabe produkter, hvor man lærer det rigtige, hvor det er let at gå til, og hvor det er så sjovt som muligt.

  …inspiration til læse- og staveundervisningen…

  Spændende og inspirerende besøg hos Time2Learn i Hornslet

  Læsevejledere og specialkoordinatorer fra skolerne i Syddjurs Kommune besøgte torsdag den 14. november 2013 Time2Learn i Hornslet. Et spændende arrangement, som både gav et fagligt blik på dansk- og matematikfaglige materialer, inspiration til læse- og staveundervisningen og et blik på det forpligtende forældresamarbejde. Efter at Pernille Brinch havde demonstreret, fremvist og formidlet med smittende engagement, var der rundtur i læringsstilshaven, som omgiver Time2Learns lokaler i Hornslet.

  Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser og forslag om at gentage et sådant arrangementet evt. målrettet lærere fra fx indskolingen eller mellemtrinnet.

  Hanne Nissen Sabalic
  Konsulent
  PPR

  …engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende…

  Form og indhold går op i en højere enhed når Pernille Brinch holder kurser. En engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende.

  Citater fra kursister:

  ”Inspirerende. Alt kan bruges i egen undervisning. En engageret underviser.”

  ”Super godt flow. Masser af gode brugbare ideer flot præsenteret.”

  Super energi. Interessant. Super med materialegennemgang og ideer.

  ”Mange gode ideer til at bruge i undervisningen med god bevægelse. ”

  Venlig hilsen

  Dorthe Eriksen, Danskkonsulent
  Center for Undervisningsmidler, UC Syddanmark

  …meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning…

  På Ugelbølle Friskole oplever vi et udbytterigt samarbejde med Time2learn. Vi er som skole meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning, og hele medarbejderstaben på vores skole har besøgt læringshaven på hjemadressen i Hornslet. Det er således en del af vores udviklingsplaner, at vi på Ugelbølle Friskole vil etablere vores egen læringshave, som tager udgangspunkt i nogle af de principper, som Time2learn baserer sit læringssyn på.

  Også i den daglige undervisning har vi et stort kendskab til undervisningsmaterialerne fra Time2learn. I såvel dansk som matematik benytter vi os af en række af de læringsaktiviteter, som er udarbejdet af deres medarbejdere. Det er kendetegnende, at den legende tilgang til læring virker motiverende for især vores indskolingselever.

  I en travl skolehverdag kan der være en tendens til, at forældre ikke har den helt tætte føling med undervisningen i skolen og de valgte aktiviteter og materialer. På den baggrund kan jeg se en stor gevinst i, at pakkerne med spil fra Time2learn klubben bliver sendt direkte hjem til familierne. De kan på den måde invitere forældrene ind i et uformelt opgave- og læringsrum med deres barn og medvirke til at skabe et nærvær og en interesse for det, som optager barnet i en skolemæssig kontekst.

  Venlig hilsen

  Michael Kjær
  Skoleleder, Ugelbølle Friskole

  …materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt…

  Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

  Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

  Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

  Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

  At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

  Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

   

  Med Venlig hilsen

  Morten Borup

  Konst. skoleleder

  …træne de grundlæggende færdigheder på en sjov og legende måde…

  Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet! 

  Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

  Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

  Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

  Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

  Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

   

  Med venlig hilsen

  Morten Fjord

  Skoleleder
  Kolind Centralskole

  Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde…

  Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

  Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for at kunne følge med i, hvad eleverne skal lære i matematik og dansk i 1. klasse og dermed engagere sig i barnets skolegang og støtte op om læringen hjemme – men også et fælles sprog og en indsigt i hverdagen, som kan danne grundlag for den gode trivselssamtale.

  Materialet i forældrepakkerne har en legende tilgang til at træne færdigheder. Aktiviteterne kombinerer leg og læring. Det, tror vi på, giver motiverede elever. Vi håber også, at aktiviteterne på sigt vil få eleverne til på eget initiativ at fortælle mere om det faglige arbejde i skolen og dermed i større grad selv involvere deres forældre.

  Med venlig hilsen

  Birgitte Agersnap

  Skoleleder

   

  …motiverende for eleverne og effektivt for læseindlæringen…

  Anmeldelse af Læseguld:

  Læseguld kan MEGET varmt anbefales.

  Det er afprøvet på mange elever og har vist sig både

  motiverende for eleverne og effektivt for læseindlæringen.”

   

  Lise Vogt, fagkonsulent i dansk

  Ministeriet for Børn og Undervisning.