Se herunder hvad vores kolleger i skolerne siger om os

  Vi har et unikt samspil mellem skole, forældre og børn. Dette samspil danner hele fundamentet for Time2learns læringskoncepter, metoder og produkter. Lærere, forældre og børn samarbejder om at skabe produkter, hvor man lærer det rigtige, hvor det er let at gå til, og hvor det er så sjovt som muligt.

  …inspiration til læse- og staveundervisningen…

  Spændende og inspirerende besøg hos Time2Learn i Hornslet

  Læsevejledere og specialkoordinatorer fra skolerne i Syddjurs Kommune besøgte torsdag den 14. november 2013 Time2Learn i Hornslet. Et spændende arrangement, som både gav et fagligt blik på dansk- og matematikfaglige materialer, inspiration til læse- og staveundervisningen og et blik på det forpligtende forældresamarbejde. Efter at Pernille Brinch havde demonstreret, fremvist og formidlet med smittende engagement, var der rundtur i læringsstilshaven, som omgiver Time2Learns lokaler i Hornslet.

  Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser og forslag om at gentage et sådant arrangementet evt. målrettet lærere fra fx indskolingen eller mellemtrinnet.

  Hanne Nissen Sabalic
  Konsulent
  PPR

  …engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende…

  Form og indhold går op i en højere enhed når Pernille Brinch holder kurser. En engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende.

  Citater fra kursister:

  ”Inspirerende. Alt kan bruges i egen undervisning. En engageret underviser.”

  ”Super godt flow. Masser af gode brugbare ideer flot præsenteret.”

  Super energi. Interessant. Super med materialegennemgang og ideer.

  ”Mange gode ideer til at bruge i undervisningen med god bevægelse. ”

  Venlig hilsen

  Dorthe Eriksen, Danskkonsulent
  Center for Undervisningsmidler, UC Syddanmark

  …meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning…

  På Ugelbølle Friskole oplever vi et udbytterigt samarbejde med Time2learn. Vi er som skole meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning, og hele medarbejderstaben på vores skole har besøgt læringshaven på hjemadressen i Hornslet. Det er således en del af vores udviklingsplaner, at vi på Ugelbølle Friskole vil etablere vores egen læringshave, som tager udgangspunkt i nogle af de principper, som Time2learn baserer sit læringssyn på.

  Også i den daglige undervisning har vi et stort kendskab til undervisningsmaterialerne fra Time2learn. I såvel dansk som matematik benytter vi os af en række af de læringsaktiviteter, som er udarbejdet af deres medarbejdere. Det er kendetegnende, at den legende tilgang til læring virker motiverende for især vores indskolingselever.

  I en travl skolehverdag kan der være en tendens til, at forældre ikke har den helt tætte føling med undervisningen i skolen og de valgte aktiviteter og materialer. På den baggrund kan jeg se en stor gevinst i, at pakkerne med spil fra Time2learn klubben bliver sendt direkte hjem til familierne. De kan på den måde invitere forældrene ind i et uformelt opgave- og læringsrum med deres barn og medvirke til at skabe et nærvær og en interesse for det, som optager barnet i en skolemæssig kontekst.

  Venlig hilsen

  Michael Kjær
  Skoleleder, Ugelbølle Friskole

  …materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt…

  Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

  Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

  Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

  Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

  At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

  Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

   

  Med Venlig hilsen

  Morten Borup

  Konst. skoleleder

  …træne de grundlæggende færdigheder på en sjov og legende måde…

  Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet! 

  Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

  Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

  Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

  Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

  Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

   

  Med venlig hilsen

  Morten Fjord

  Skoleleder
  Kolind Centralskole

  Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde…

  Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

  Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for at kunne følge med i, hvad eleverne skal lære i matematik og dansk i 1. klasse og dermed engagere sig i barnets skolegang og støtte op om læringen hjemme – men også et fælles sprog og en indsigt i hverdagen, som kan danne grundlag for den gode trivselssamtale.

  Materialet i forældrepakkerne har en legende tilgang til at træne færdigheder. Aktiviteterne kombinerer leg og læring. Det, tror vi på, giver motiverede elever. Vi håber også, at aktiviteterne på sigt vil få eleverne til på eget initiativ at fortælle mere om det faglige arbejde i skolen og dermed i større grad selv involvere deres forældre.

  Med venlig hilsen

  Birgitte Agersnap

  Skoleleder

   

  …motiverende for eleverne og effektivt for læseindlæringen…

  Anmeldelse af Læseguld:

  Læseguld kan MEGET varmt anbefales.

  Det er afprøvet på mange elever og har vist sig både

  motiverende for eleverne og effektivt for læseindlæringen.”

   

  Lise Vogt, fagkonsulent i dansk

  Ministeriet for Børn og Undervisning.

  Verdenspremiere: Guldbjerget vores nye E-bogs serie

  Geometri og måling 1-forside Læsning 1 - forside2 guldbøger er færdige. Hurra! Armene sidder højt i disse dage hos alle i Time2learn. Den nye serie af E-bøger hedder Guldbjerget. I første runde kommer seks E-bøger, tre i dansk og tre i matematik. 2 af dem er klar til salg  og resten lige om lidt.

  I E-bøgerne finder I et hav af kreative og praktiske øvelser lige til at gå til. Hvis øvelsen er et spil, ligger kort og spilleplader lige til udprintning.

  I dansk bestiger eleverne tre bjerge: Læsning 1, Stavning 1 og Skrivning 1.

  I matematik er der også tre bjerge, som skal bestiges: Tal og algebra1, Geometri og måling 1 og Matematik i hverdagen 1 og 2.

  Guldbjergserien målrettet forældre og lærere til børn på 1.-2. klasses niveau.

  Brug bogen til at finde barnets niveau, for derefter at kunne træne det rigtige – på det rigtige tidspunkt.

  Lege og spil med tilhørende kort, spilleplader og opgaver kan printes direkte fra bogen, så I kan komme i gang med det samme.

  Forældrene får fat i udstyr. Meget ligger klar til udprintning i bøgerne, og så starter børnene i bunden af læringsbjerget. Stille og roligt kravler de op, mens de leger og træner sig gennem trinnene på læringsbjerget. På toppen er der plads til stolthed, selvtillid og motivation til at bestige nye bjerge.

  Få et gratis eksemplar på vores stand nr. 69 og på Læringsmessen  den 3. -4. marts i Bellacenteret.

  Se vores fantastiske familie fra Amager på DR1 i aften.

  DSCF1895

  Nu er det de skønne drenge Younes og Hamzas tur til at komme i fjernsynet og give den gas. Vi glæder os her i Time2learn til at se det:-). Hvis I også vil se, så er det i aften kl. 21.00 på DR1.

  Så I ikke de første udsendelser, så se dem her.

  Hanadi (Younes og Hamzas mor) fortæller om deres oplevelse med Time2learn:

  Vores familie har haft en virkelig god og en dejlig oplevelse med Time2learn. Med deres fantastiske evne til at bruge både krop og sjæl, mens de underviser børnene. Derved opnåede vi det bedste resultat.

  Drengene lærte forskellige metoder og teknikker at lave lektier på. Mens man går og læser højt, eller sjipper og synger gange tabeller højt. Det er absolut ikke kedeligt at lave lektier mere. Og vi som forældre fik den bedste vejledning, hvordan vi kunne styrke og motivere vores børn i fremtiden og hele livet til vores børnebørn. Denne støtte ville vi aldrig få andre steder. Time2learn er født til at være Time2learn.

  Hvordan hjælper man forældre, der ikke selv kan læse?

  Fortsat fra blogindlæg i onsdags

  shoppen

  Nu da Time2learns materialer var installeret i studieværelset – viste det  næste problem sig: Mor-Bassima kunne ikke selv læse instruktionerne i undervisningsprogrammet. Derfor blev en lærer fra Time2learn fast sat på familien om formiddagen, og var derude i hjemmet flere gange om ugen. Mor-Bassima blev ”opdraget / udlært” til at være professionel lektie-hjælper.

  Hun blev løbende vist samtlige øvelser – sat ind i de specialtilrettelagte undervisningsplaner for de to børn: Rawan-pigen 3.kl. og Sami-drengen 5.kl.

  Mor-Bassima kunne  ikke selv læse træningsprogrammet, så det blev lavet om til et ”skema med ikoner”. Øvelser til hvert ikon blev løbende grundigt gennemgået, således at mor-Bassima kunne være ’tov-holder’ for børnene og sørge for, at de trænede det rigtige i den rigtige rækkefølge, – og at de ikke gav op.

   

  Samtidig skulle mor-Bassima holde styr på resten af den store familie:-)

  Se mere i morgen.

  Se udsendelsen her

  De fortabte indvandrere – er IKKE fortabte

  Da vi først mødte de tre par indvandrerforældre, var det tydeligt, at de ikke vidste, hvordan de skulle gribe børnenes skolegang an. Men fundamentet for, at børnene kan klare sig godt i livet, var tydeligt hos dem alle i form af trygge kærlige hjem.

  Vi oplevede ikke, at det var fortabte mennesker vi mødte,-  men forældre, der søgte viden om og guidning til, hvordan de bedst kunne støtte deres børn i skolen. De næste tre onsdage kan man på DR 1 se resultaterne af disse tre arbejdsomme familiers anstrengelser. Det er ikke alt, der bliver vist i fjernsynet, men følg med her på bloggen og få indblik i seje kampe, og ideer til, hvordan man selv kan tage fat.

  DSCF1902

  På onsdag følger vi Mor-Bassimas kamp for, at hendes børn skal blive dygtigere. Denne stærke palæstinensiske kvinde og enlige mor til 7 børn, har en vilje større end de flestes – måske fordi hun på egen krop ved, hvordan det er at leve i dagens Danmark uden at kunne læse og skrive!

  Hun meldte sig til programmet, da det var gået op for hende kort forinden, at hendes søn Sami i 5. klasse ikke kunne læse. Vi konstaterede, at han ikke blot var lidt bagefter – han var mange år bagud og kunne knapt nok læse en 1.klasses bog.

  Vi havde 30 dage til at vise mor Bassima og børnene, hvad og hvordan de kunne træne læsning, skrivning og matematik.

  Mor-Bassima gjorde det til et projekt for HELE familien. Da vi havde sagt, at det var vigtigt, at børnene havde et fast sted at  lave lektier – en base, hvor alle  materialer var tilgængelige, ja så blev storesøsters værelse inddraget til studieværelse. Dér rykkede Time2learns materialer så ind med læringstæpper, Læseguldvore apps, plancher, undervisningsmapper og skemaer etc. For NU skulle der arbejdes målrettet og intenst – og arbejdsvaner skulle tilføres!

  Følg Bassimas kamp sammen med sine børn på onsdag kl. 21 på DR. De er seje!

  Kh Pernille

  Fantasi og historiedigtning

  XINXIN_LEKTIER_007

  Så I Samin i ‘Xinxin og de fortabte indvandrere’? Samin havde først og fremmest brug for at skrive flere og længere tekster i dansk. Det var i starten svært at finde på – og troen på at skrive tekster, var heller ikke for god. Det er meget vigtigt, at vores unger træner at skrive tekster, så de bliver sikre i at udtrykke sig på skrift.

  Samin fik hjælp via vores fantasy-tæppe. Først trak han 3 kort  -et navneord, et udsagnsord og et tillægsord. Disse ord skulle bruges i den historie, som Samin digtede. Samin lagde sig på tæppet og digtede løs i en 2-3 minutter. Han optog historien på sin mobil og kunne herefter skrive historien ned i sit hæfte. Vupti havde han en lille fin historie, som vi kunne arbejde videre med og forfine.

  Man kan også vælge at lege ‘flaskehalsen peger på’ på tæppet og lade flasken pege på det der skal indgå i historien. Se her hvordan man kan bruge tæppet.

  Det virker som regel lettere for børnene, når de får nogle rammer; noget bestemt der skal bruges/indgå i historier (fx det flasken peger på), fremfor at få “frit slag på alle hylder.” Det kan virke alt for stort og uoverskueligt, hvis man kan vælge alt at digte om.

  Kh Pernille