Se herunder, hvad vores kunder siger om os

  Mange meget forskellige virksomheder gør brug af Time2learns ydelser indenfor rådgivning og kurser - omdrejningspunktet er altid læringslyst. Hvordan får vi mennesker i gang?
  De enkelte opgaver kan være meget varierede, men her er eksempler på noget af det, vi laver. Vi har hjulpet organisationer med at klæde forældre på til at støtte deres børns skolegang. Vi hjælper virksomheder med at tilrettelægge medarbejderkurser. Indretter rum til læringslyst - inde og ude, organisere læringsprocesser, rådgiver i produktudvikling og mange flere ting, hvor det vigtige er at skabe læringslyst.

  VIDSTE DU, AT H ER SÅ FORELSKET I V, AT HAN BLIVER HELT STUM, NÅR HAN STÅR FORAN HENDE?

  Denne læresætning og mange flere teknikker til kreativ og innovativ læring lærte de frivillige fra lektiehjælpsordningerne ved Red Barnet Ungdom Aarhus, da de her til aften var til oplæg om læring gennem leg ved Pernille Brinch fra Time2Learn. I videoen prøver de frivillige kræfter med nogle af de spil, som kan bruges til læring gennem leg.

  Tusind tak til Pernille Brinch og Time2Learn for et spændende og lærerigt oplæg!

   

  Red Barnet Ungdom Aarhus

  …Danmarks ultimative læringsagent og kreative tænker…

  Jeg kan på det varmeste anbefale Time2Learn og Pernille Brinch, der er Danmarks ultimative læringsagent og kreative tænker. Time2Learn understøtter det hele barn gennem de mange intelligenser og læringsstile. Igennem de kreative undervisningsmetoder understøttes børnenes forundringskompetence og herved skabes stor læringsværdi. Børnene inviteres, gennem de mange læringsspil, til at tage aktivt del i deres egen læring. Det bliver virkelighedsnært og brugbart for børnene og skaber læring for livet!

  Mette Schmidt-Laugesen, Legeskab.dk

  …inspiration til læse- og staveundervisningen…

  Spændende og inspirerende besøg hos Time2Learn i Hornslet

  Læsevejledere og specialkoordinatorer fra skolerne i Syddjurs Kommune besøgte torsdag den 14. november 2013 Time2Learn i Hornslet. Et spændende arrangement, som både gav et fagligt blik på dansk- og matematikfaglige materialer, inspiration til læse- og staveundervisningen og et blik på det forpligtende forældresamarbejde. Efter at Pernille Brinch havde demonstreret, fremvist og formidlet med smittende engagement, var der rundtur i læringsstilshaven, som omgiver Time2Learns lokaler i Hornslet.

  Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser og forslag om at gentage et sådant arrangementet evt. målrettet lærere fra fx indskolingen eller mellemtrinnet.

  Hanne Nissen Sabalic
  Konsulent
  PPR

  …konkret og direkte relateret til hverdagen…

  Det var dejligt at det var så konkret og direkte relateret til hverdagen i Lektier-Onlines callcenter. De her to kvinder ved både noget om lektiehjælp, det faglige og så det at have nogle elever igennem som har brug for lidt ekstra støtte.

  Det var rart at få at vide, at det kan være okay at give eleven svarene (modellæring) – det har jeg tidligere haft svært ved.

  Kurset gav lidt ro ift. at det er OK med både modellære og mesterlære AKA at give svaret til eleven, hvis eleven er yderst i sin læringszone. Rart med et wakeup call i den forbindelse.

  Pernille og Pernille supplerede hinanden godt og formåede at videreformidle noget halvtungt stof om forventningsafklaring på en humoristisk måde.

  Lektiehjælpere
  LEKTIER ONLINE

  Oplæg og aktiviteter var levende og inddragende…

  Vi brugte Time2Learn som inspiration til vores mentorer for folkeskoleelever med dansk som andetsprog. Oplæg og aktiviteter var levende og inddragende, således at alle deltagere fik noget med sig hjem ift. hvordan man kan lave lektier på en ny og måske mere motiverende måde end bare at sidde med bøgerne. Dejligt at se, hvordan læring kan integreres i legende samvær – også med os voksne!

  Marie Stegger Sørensen
  Erhvervspsykolog
  Mercuri Urval Denmark

  …konkrete læringsværktøjer…

  ”Vi har hos Ungdommens Røde Kors 80 lektiecafeer rundt i landet, hvor frivillige hjælper socialt udsatte børn med at øge deres faglige niveau. Vi ønsker derfor at uddanne og dygtiggøre vores frivillige, så de kan være til størst mulig hjælp. Pernille Brinch fra virksomheden Time2Learn afholdte derfor et oplæg, med det formål at ruste vores frivillige til gennem leg at lære som supplement til undervisningen i skolen og gennem lektierne.

  Hos Lektiecafeerne i Ungdommens Røde Kors var vi yderst tilfredse med, det  Pernille bidrog med og de frivillige lektiehjælpere gav positive tilbagemeldinger. Vi fik nogle konkrete læringsværktøjer samt nogle råd og vejledning til, hvad man skal være opmærksom på i læringssituationen.

  Lektiecafeerne har til formål at støtte socialt udsatte børn i hele landet, og derfor var vi ovenud tilfredse med den kompetenceudvikling vi kunne tilføre vores frivilligfold gennem Pernilles oplæg”

  Lasse Frandsen

  …engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende…

  Form og indhold går op i en højere enhed når Pernille Brinch holder kurser. En engageret oplægsholder med kompetente, faglige oplæg, som kursisterne finder meget inspirerende.

  Citater fra kursister:

  ”Inspirerende. Alt kan bruges i egen undervisning. En engageret underviser.”

  ”Super godt flow. Masser af gode brugbare ideer flot præsenteret.”

  Super energi. Interessant. Super med materialegennemgang og ideer.

  ”Mange gode ideer til at bruge i undervisningen med god bevægelse. ”

  Venlig hilsen

  Dorthe Eriksen, Danskkonsulent
  Center for Undervisningsmidler, UC Syddanmark

  …enestående synergi mellem det fagfaglige og det mere generelle forskningsbaserede vidensfelt…

  Samarbejde mellem SFI og Time2Learn om forældrekursus.

  I forbindelse med et stort forskningsprojekt på SFI om skolestøttende indsatser for børn anbragt i familiepleje, havde SFI behov for at udvikle et forældrekursus for plejeforældre til børn med forskellige indlæringsvanskeligheder på 1-7 klassetrin.

  Som projektleder på projektet ’Skolestøtte til børn i familiepleje’, indgik jeg i 2013 aftale med leder og stifter af Time2Learn, Pernille Brinch, om at udvikle forældrekurset ’Forældre som Lektiehjælpere’.

  Det endelige heldagskursus blev vel afholdt af Time2Learn for omkring 60 plejefamilier fra hele landet i januar 2015, og i august 2015 afholdte Time2Learn endvidere midtvejs/opsamlingskursus med udgangspunkt i plejeforældrenes behov og erfaringer med indsatsen.

  Endvidere ydede Time2Learn fast ugentlig telefonsupport gennem projektperioden for kursusdeltagerne i forbindelse med den efterfølgende lektiestøttende indsats for plejebarnet i familien.

  Pernille Brinch og hendes kollegaer er dybt engagerede, videbegærlige og fagprofessionelle, og arbejder med konkrete praktiske metoder samt et stort kendskab til specialpædagogik. I vores samarbejde opstod en enestående synergi mellem det fagfaglige og det mere generelle forskningsbaserede vidensfelt. Time2Learn er meget drevet af at udvikle og systematisere deres metoder.

  Generelt er Pernille og hendes medarbejdere utroligt kreative, og har i deres praksis opfundet og udviklet bøger, aktiviteter, lege, spil og særlige undervisningsstrategier til børn med særlige behov, som har dannet grundlaget for de pædagogiske metoder i ’Forældre som Lektiehjælpere’. Ligeledes har Time2Learn på eget initiativ udviklet en omfattende e-bog med læringsaktiviteter til forskningsprojektets deltagere, hvilket langt oversteg forpligtelsen i den oprindelige kontrakt, hvilket bevidner Pernilles og Time2Learn enorme ildhu og passion for undervisning, læring og almen oplysning.

  Pernille er kort sagt en sand ildsjæl, der evner at have mange bolde i luften, og samtidig holde et højt engagement. Det har været en udsøgt fornøjelse at samarbejde med Time2Learn, som har udvist omhu, ansvarlig og begejstring gennem hele forløbet.

  For uddybelse af denne anbefaling kan jeg kontaktes på:

  Mail: mei@sfi.dk eller tlf: 33481908

  Misja Eiberg

  PROJEKTANSVARLIG ’SKOLESTØTTE TIL BØRN I FAMILIEPLEJE’
  AFDELINGEN FOR BØRN OG FAMILIE SFI, 18.12.2015
  HERLUF TROLLESGADE 11, DK 1052 KØBENHAVN K
  TLF: 33480999 / DIR. TLF: 33480819 / MAIL: SKOLEPROJEKT@SFI.DK

  WWW.SFI.DK/SKOLEPROJEKT

  …materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt…

  Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

  Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

  Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

  Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

  At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

  Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

   

  Med Venlig hilsen

  Morten Borup

  Konst. skoleleder

  …træne de grundlæggende færdigheder på en sjov og legende måde…

  Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet! 

  Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

  Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

  Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

  Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

  Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

   

  Med venlig hilsen

  Morten Fjord

  Skoleleder
  Kolind Centralskole

  Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde…

  Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

  Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for at kunne følge med i, hvad eleverne skal lære i matematik og dansk i 1. klasse og dermed engagere sig i barnets skolegang og støtte op om læringen hjemme – men også et fælles sprog og en indsigt i hverdagen, som kan danne grundlag for den gode trivselssamtale.

  Materialet i forældrepakkerne har en legende tilgang til at træne færdigheder. Aktiviteterne kombinerer leg og læring. Det, tror vi på, giver motiverede elever. Vi håber også, at aktiviteterne på sigt vil få eleverne til på eget initiativ at fortælle mere om det faglige arbejde i skolen og dermed i større grad selv involvere deres forældre.

  Med venlig hilsen

  Birgitte Agersnap

  Skoleleder

   

  ….børnene er blevet meget stærkere i troen på sig selv…

  Vores lille Familie Bentzen med børnene Emma Sofie 3. klasse og Mathias 5. klasse, deltog i et DR eksperiment i en måned. Eksperimentet gik ud på, om vi på en måned kunne løfte børnenes faglige niveau, ved at supplere børnenes normale lektier med 2 timers ekstra lektier hver dag. – 1 times dansk og 1 times matematik.

  Time2learn blev koblet på og indledningsvis blev der lavet en test af børnenes faglige niveau. Ud fra testresultatet udarbejdede Time2learn et detaljeret lektieprogram, og fremsendt dette sammen med en flyttekasse fuld af rekvisitter til brug i lektielæsningen. – Time2learn havde pga. stor afstand ikke mødt os.

  Det var benhårdt at skulle lave så mange lektier, og det ville aldrig have været gennemført, hvis det ”bare” var 2 timer mere af de lektier børnene i forvejen skulle lave.
  Time2learn’s program var meget afvekslende mellem opgaveløsning siddende ved pc, stående, lege på specielle gulvtæpper, lege rundt i hus/have, lege/spil på gulvtæpper eller spisebord. Alt sammen noget, der motiverede både børn og forældre til at synes lektierne var sjove og knap så hårde at komme igennem.

  Lektieprogrammet blev lavet for en uge af gange, og på baggrund af resultater og tilbagemeldinger udviklede programmet sig. – På et tidspunkt var der tvivl om, at vi havde forstået et danskværktøj 100%, og for at sikre det, udarbejdede Time2learn hurtigt en Youtube-video, hvor de demonstrerede, hvordan vi skulle gøre. – Super dynamisk og effektivt, når nu vi ikke havde mødt hinanden.

  Undervejs var lærerne fra Time2learn på besøg i hjemmet for at møde os. På trods af aldrig at have set hinanden før, var der med det samme en stor fortrolighed mellem forældre, lærere og børn.
  Time2learns lærere er utrolige varme og dejlige mennesker, og vi som familie følte virkelig, at her var nogle mennesker som oprigtigt ville gøre alt for at forstå børnene og motivere dem bedst muligt til indlæring. Det var skønt og stærk inspirerende at opleve den gejst og entusiasme der driver Time2learn, og resultatet var også markant efter en måneds forløb.
  Begge børns faglige niveau i dansk og matematik var løftet, hvad der svarer til 6 måneds indlæring på en måned, men endnu bedre var at børnene er blevet meget stærkere i troen på sig selv og egne færdigheder, og ikke kun i dansk og matematik.

  Forløbet var også meget lærerigt for os forældre der fik stort indblik i vores børns faglige udfordringer, og fik samtidig kendskab til en masse værktøjer og opgavesamlinger. Vi fik en stærk tro på, at vi med egen indsats kan gøre en forskel og hjælpe vores til de bedste forudsætninger for en god skolegang.

  Med venlig hilsen
  Anders, Pernille, Emma og Mathias Bentzen

  Familie fra DR udsendelsen ‘Sådan opdrager du en vinder’