Antal elever            Pris pr. elev pr. lektion (50 min.)         Weekend/helligdage

 

1                                585,- kr.                                                          689,- kr.

2                                 360,- kr.                                                         410,- kr.

3                                 300,- kr.                                                         340,- kr.

 

Undervisning er momsfrit for private kunder, men ved erhvervsdrivende eller offentlige institutioner tillægges 25% moms til ovenstående priser.

 

Administrationsgebyr: 40 kr. pr. faktura. Dette gebyr indbefatter også kopier i undervisningen.

 

Betalingsbetingelser:

8 dage netto.

Timer faktureres fra og med den 20. til og med den 19. (en periode) hvorefter, der bliver tilsendt en faktura.

 

Rykkergebyr på kr. 150,- allerede ved første rykker.

Transport til kundens adresse faktureres til 560 kr. pr. time + statens takster.

Bemærkninger:

Ved sygdom meldes afbud direkte til læreren senest kl. 8.00 den pågældende dag, hvor undervisningen skulle have fundet sted. Planlagt fravær skal meddeles dagen før undervisning inden kl. 16. Afbud kan ske via mail, sms eller telefon til læreren. Ved manglende afbud vil betaling blive opkrævet.

 

Holdundervisning
Når man ønsker at have ugentlige undervisningstimer flere sammen, finder man selv holdkammerater (klassekammerater el. andre) og tider, hvor det kan lade sig gøre for alle at få undervsning i Time2learn. Der aftales undervisning én periode frem. Denne aftalte undervisning faktureres uanset om, der mødes op eller ikke.