Privatundervisning

Time2learn har gennem ca. 10 år undervist børn og unge efter skoletid. Undervisningen er et supplement til folkeskolen. Undervisningen kan ligge på forskellige tider alt efter, hvad der passer den enkelte familie bedst. Det kan foregå på flere måder.

  1. Nogen vil helst have en kursusgang hver måned på en 3-4 lektioner i træk. Så bruger man ikke så meget tid på transport, og det kan være lettere at få planlagt i en travl kalender.
  2. Nogen vil helst have en fast tid hver uge.
  3. Nogen vil gerne have undervisning i ferier og weekender.

Og alt kan lade sig gøre.

Over 1.500 børn fra hele landet har fået undervisning i Time2learn. Det drejer sig om ugentlig undervisning eller dagskurser fx hver måned. Undervisningen foregår som eneundervisning, parundervisning, gruppeundervisning eller i hold, og fælles for al undervisning er, at der tages udgangspunkt i den enkelte elev eller den enkelte gruppe.

En anden gennemgående grundpille i undervisningen er, at den skal være varieret (inde/ude, sidde/stå/gå/løbe, lege/knokle/fordybe sig osv.). Derfor er Danmarks første læringshave også opstået i Time2learn.

”Huller” skal udfyldes, mens tid er

Man kan let være kommet bagud fagligt (umodenhed, skilsmisser, dødsfald, uro, sociale påvirkninger, mobning…)

Her er det vigtigt, at blive ”samlet op” og få fyldt ”hullerne” ud, så man kan fortsætte sin læring eller sin uddannelse.

Ambitioner skal udfordres, mens man har dem

Mange vil gerne være dygtigere og have flere udfordringer, men der er ikke altid tid og ressourcer til at imødekomme dem i den almindelige undervisning.

 

Hvis hullerne ikke bliver fyldt ud, og ambitionerne ikke bliver mødt, kan man risikere, at kræfterne bliver brugt negativt, fx til mobning af andre, skabe uro, blive indelukket og deprimeret… og måske resultere i en udelukkelse fra fællesskabet.