Værdier

Gennem faglighedleg og begejstring
vil vi udfordre og inspirere til læring

– for derigennem at skabe trivsel og glæde hos den enkelte, så de kan blive aktive,
ansvarlige og positive borgere.