Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

 

Med Venlig hilsen

Morten Borup

Konst. skoleleder