”Vi har hos Ungdommens Røde Kors 80 lektiecafeer rundt i landet, hvor frivillige hjælper socialt udsatte børn med at øge deres faglige niveau. Vi ønsker derfor at uddanne og dygtiggøre vores frivillige, så de kan være til størst mulig hjælp. Pernille Brinch fra virksomheden Time2Learn afholdte derfor et oplæg, med det formål at ruste vores frivillige til gennem leg at lære som supplement til undervisningen i skolen og gennem lektierne.

Hos Lektiecafeerne i Ungdommens Røde Kors var vi yderst tilfredse med, det  Pernille bidrog med og de frivillige lektiehjælpere gav positive tilbagemeldinger. Vi fik nogle konkrete læringsværktøjer samt nogle råd og vejledning til, hvad man skal være opmærksom på i læringssituationen.

Lektiecafeerne har til formål at støtte socialt udsatte børn i hele landet, og derfor var vi ovenud tilfredse med den kompetenceudvikling vi kunne tilføre vores frivilligfold gennem Pernilles oplæg”

Lasse Frandsen