Det var dejligt at det var så konkret og direkte relateret til hverdagen i Lektier-Onlines callcenter. De her to kvinder ved både noget om lektiehjælp, det faglige og så det at have nogle elever igennem som har brug for lidt ekstra støtte.

Det var rart at få at vide, at det kan være okay at give eleven svarene (modellæring) – det har jeg tidligere haft svært ved.

Kurset gav lidt ro ift. at det er OK med både modellære og mesterlære AKA at give svaret til eleven, hvis eleven er yderst i sin læringszone. Rart med et wakeup call i den forbindelse.

Pernille og Pernille supplerede hinanden godt og formåede at videreformidle noget halvtungt stof om forventningsafklaring på en humoristisk måde.

Lektiehjælpere
LEKTIER ONLINE