Spændende og inspirerende besøg hos Time2Learn i Hornslet

Læsevejledere og specialkoordinatorer fra skolerne i Syddjurs Kommune besøgte torsdag den 14. november 2013 Time2Learn i Hornslet. Et spændende arrangement, som både gav et fagligt blik på dansk- og matematikfaglige materialer, inspiration til læse- og staveundervisningen og et blik på det forpligtende forældresamarbejde. Efter at Pernille Brinch havde demonstreret, fremvist og formidlet med smittende engagement, var der rundtur i læringsstilshaven, som omgiver Time2Learns lokaler i Hornslet.

Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser og forslag om at gentage et sådant arrangementet evt. målrettet lærere fra fx indskolingen eller mellemtrinnet.

Hanne Nissen Sabalic
Konsulent
PPR