Hvem er hurtigst?

Dette er en sjov leg til at træne fx udsagnsordenes endelser og anden viden. I skal bruge en almindelig terning og nogle forskellige bogstavterninger.

Vælg, hvad I vil træne. Lav et skema lig nedenstående. Lad børnene være med til at vælge kategorier, så de har jeres børns interesse. Nogle kategorier må gerne udfordre.

Sæt et ur på 20-25 minutter. I skiftes til at slå med terninger. Vælg en almindelig terning og en bogstavterning. Slå først med den almindelige terning. I slår “2”. Orienter jer i skemaet. Ud for terning med to øjne står: “Kropsdele” og “navneform”.

Så slås med bogstavterningen. Den viser fx et “b”.

Når I bliver mere erfarne, kan I slå med begge terninger på en gang.

Den, der først råber et ord, der starter med “b”, fx bugspytkirtel eller bemærke, får retten til at skrive to ord i skemaet: En kropsdel, der starter med b og en navneform, der starter med b.

Hvis man kun kan komme i tanke om et ord i den ene kategori, går skriveretten over til den anden deltager.

Vinderen er den, der har flest korrekte ord, når uret ringer. Legen kan også bruges til at træne gloser i engelsk og tysk, danske politikere og meget mere.