Hvad siger forældre og skoler om klubben?

Time2learn-klubben til 1.kl. har eksisteret siden august 2016. Her er de første udtalelser fra skoler og forældre.
Time2learn-klubben er blomsten af vores 10-årige samarbejde med forældre, børn og lærere, og vi er i fuld gang med at gøre 2.kl. og 3.kl. klar til udgivelse i 2017.

…glemmer, at vi er igang med at lære… Jeg kan kun varmt anbefale Time2Learn klubben.

Min datter på otte år er kommet med i klubben, da hun er kommet bagud i forhold til skolens faglighed sammenlignet med sine jævnaldrende. Det er sket da hun er for tidligt født og har været “ørebarn”.

Det har været en rigtig god oplevelse og spændende at få en pakke med posten med forskellige spil og et Penalhus, skrivetavle mm. Min datter er startet med at lære de 120 meste brugte ord og i matematik har vi brugt ludospillet til at lære plus og minus og huske tallene. Vi har også brugt en skriveplade (a la whiteboard), som er sjovt at skrive bogstaver på og edderkoppespillet, hvor man lærer at danne ord. Desuden har vi brugt nogle af kortspil-ideerne bl.a tier-venner for at blive bedre til matematik.

Jeg synes det fungerer rigtig fint, at det er lavet som en klub – det er sjovt at være med i en klub, som sender gaver. Spillene er gode, fordi vi så glemmer, at vi er igang med at lære eller rettere vi er igang med at lære ved at lege. Og det bliver serveret på en anden måde end i skolen. Via klubben får min datter de redskaber, hun skal bruge for at komme på niveau med sine jævnaldrende.

Jeg er taknemmelig for, at der findes denne mulighed for at gøre noget som elev og forælder, når nu der er noget, der skal indhentes for at komme op på niveau. Ja og så glæder vi os til, at den næste pakke med nye spil m.m. kommer med posten her i November.

Jeg kan kun varmt anbefale Time2Learn klubben.

…bruger lærings-snacks fra klubben…

Anders går i 0. klasse og en del af opgaverne synes at være svære for ham at løse på nuværende tidspunkt, så jeg tager de “snacks” ud af materialet, som han viser interesse for, og præsenterer de andre opgaver lidt af gangen.

Han er vild med kort-matematik opgaverne, og matematik virker til at falde ham meget let.

Skolen har meget fokus på fx vokaler og konsonanter – Anders har fuldstændig styr på de røde og blå bogstaver. Han virker til at hygge sig med de opgaver skolen giver ham, så Time2learn opgaverne bliver netop brugt som snacks indimellem. Vi skubber ikke voldsom meget på med jeres opgaver lige nu, men vi kan jo bruge dem senere på året, når han begynder at være klar til 1. klasses opgaver og ellers kan vi bruge det som sommerferieopgaver + som snacks her i 0.klasse.

Anders siger du skal hilse Haddock og give ham et kram fra ham.

Hilsen fra familien Hansen

 

…meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning…

På Ugelbølle Friskole oplever vi et udbytterigt samarbejde med Time2learn. Vi er som skole meget inspirerede af Time2learns pædagogiske tilgang til undervisning, og hele medarbejderstaben på vores skole har besøgt læringshaven på hjemadressen i Hornslet. Det er således en del af vores udviklingsplaner, at vi på Ugelbølle Friskole vil etablere vores egen læringshave, som tager udgangspunkt i nogle af de principper, som Time2learn baserer sit læringssyn på.

Også i den daglige undervisning har vi et stort kendskab til undervisningsmaterialerne fra Time2learn. I såvel dansk som matematik benytter vi os af en række af de læringsaktiviteter, som er udarbejdet af deres medarbejdere. Det er kendetegnende, at den legende tilgang til læring virker motiverende for især vores indskolingselever.

I en travl skolehverdag kan der være en tendens til, at forældre ikke har den helt tætte føling med undervisningen i skolen og de valgte aktiviteter og materialer. På den baggrund kan jeg se en stor gevinst i, at pakkerne med spil fra Time2learn klubben bliver sendt direkte hjem til familierne. De kan på den måde invitere forældrene ind i et uformelt opgave- og læringsrum med deres barn og medvirke til at skabe et nærvær og en interesse for det, som optager barnet i en skolemæssig kontekst.

Venlig hilsen

Michael Kjær
Skoleleder, Ugelbølle Friskole

…mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind…

Geniale forældrepakker der booster skole-hjem samarbejdet! 

Mange forældre har siden reformen trådte i kraft haft svært ved at følge med i deres børns læring og udvikling. Mange har også haft svært ved at vide, hvad de skulle gøre for at støtte op om deres børns læringsudvikling hjemmefra.

Time2learn-klubben med deres læringspakker er en god løsning på denne udfordring. Her kan forældre og børn gå direkte i gang med at træne alle de grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik på en sjov og legende måde.

Vi mener det er vigtigt, at forældre med pakkerne får gode redskaber til at skabe mange hyggelige og sjove stunder, hvor læringen bliver ”leget” ind.

Når både lærere og alle forældre får denne pakke, skaber det grobund for et mere aktivt samarbejde mellem skole og hjem, så man gensidigt kan træne de samme ting og refererer til spil og aktiviteter fra pakkerne. Det giver børnene tryghed, at de kender til spil og aktiviteter, så de kan koncentrere sig om deres øve- og læringsprocesser.

Med andre ord tror vi på, at dette kan medvirke til at alle elever får et fagligt boost, så de bliver så dygtige som de kan og at ALLE VIL LYKKES

Med venlig hilsen

Morten Fjord

Skoleleder

Kolind Centralskole

…materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt…

Vi har som skole arbejdet med Time2learn’s materialer til både dansk og matematik i indskolingen. Alle materialer er udviklet af erfarne folkeskolelærere, hvilket mærkes positivt.

Desuden er aktiviteterne/materialerne serveret som en leg eller en konkurrence, hvilket er motiverende for eleverne i forhold til træning af færdigheder hjemme.

Alle materialerne følger UVM’s retningslinjer for læringsmålene.

Som skole ser vi Time2learn Klubben som et positivt supplement og bidrag, til at eleverne træner færdigheder hjemme.

At Klubbens pakker med spil og lege sendes med posten direkte hjem til familierne, giver en oplevelse af, at det er en valgfri hjælp, der kan bruges, når det passer bedst for barnet og familien – og ikke en lektie fra skolen!

Time2learn Klubben’s materialer indbyder forældrene til at deltage i deres barns træning af færdigheder – en fantastisk mulighed for at gøre forældrene til aktører i deres barns læring!

 

Med Venlig hilsen

Morten Borup

Konst. skoleleder

Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde…

Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for at kunne følge med i, hvad eleverne skal lære i matematik og dansk i 1. klasse og dermed engagere sig i barnets skolegang og støtte op om læringen hjemme – men også et fælles sprog og en indsigt i hverdagen, som kan danne grundlag for den gode trivselssamtale.

Materialet i forældrepakkerne har en legende tilgang til at træne færdigheder. Aktiviteterne kombinerer leg og læring. Det, tror vi på, giver motiverede elever. Vi håber også, at aktiviteterne på sigt vil få eleverne til på eget initiativ at fortælle mere om det faglige arbejde i skolen og dermed i større grad selv involvere deres forældre.

Med venlig hilsen

Birgitte Agersnap

Skoleleder