Motivation og trivsel

Slet ikke alle børn er ikke indre motiveret for at lære. De tror fx ikke på:

 • at de kan
 • at de på sigt får det lettere
 • at det vil gøre andre ting lettere i skolen
 • at de kan blive stolte af sig selv
 • at de er ligesom de andre i klassen
 • at de kan få en uddannelse

Så vi voksne skal hjælpe dem og påvirke motivationen udefra. Hvad kan man gøre?

 • man kan bruge det, de synes er sjovt: bevægelse, hygge, spille/konkurrence, lege interesser
 • man kan variere metoder
 • man kan sørge for, at de kan mestre opgaverne (klare tydelige og målbare opgaver)
 • og så er der også belønning her og nu (for indsats ikke for resultat)

Det er det, Time2learns lærere gennem mange år har trænet og blevet bedre og bedre til. Det er det, vi løbende og hele tiden bliver klogere på gennem vores daglige undervisning af børn. Og det er det, vi er blevet så gode til, at vi holder kurser for lærere, pædagoger og virksomheder i motivation, og vi producerer produkter, der motiverer.

Vi arbejder altid med børnenes nærmeste udviklingszone, så vi styrker deres selvtillid og selvværd samtidig med at de rykker sig fagligt. Der arbejdes på, at læringstrin bliver til en læringsrampe, der næsten ubemærket for børnene, fører dem til næste niveau i deres læringsproces. Det har vi meget gode erfaringer med.

Det er ikke nyt, at det er en god idé, at børn lærer mest af de opgaver, der ligger i nærmeste udviklingszone. Det siger sig selv. Det svære er at finde ud af hvilke opgaver, spil og lege, der ligger i dette område. Især hvis man ikke er faglærer i det pågældende område. Her er lektiehjælpere, forældre m.fl. ofte på ‘herrens mark’.

 

Time2learns specialister
Det Time2learns specialister kan er at hjælpe med at få god motiverende læring i gang både hjemme, i SFO’en og i skolen – også når læringsmønstrene er blevet negavive.

Vi har udviklet produkter, der er organiseret således, at også forældre og andre omkring barnet kan støtte op om trivslen og læringen udover den pågældende faglærer, som så ofte ikke har tid.

Det er muligt og meget lettere og hurtigere at finde lige præcis den leg, det spil eller den opgave, der ligger i nærmeste udviklingszone og dermed støtte opbygningen af selvtillid og faglig kunnen.

 

Nærmeste udviklingszone
Vi arbejder altid med børnenes nærmeste udviklingszone, så vi styrker deres selvtillid og selvværd samtidig med at de rykker sig fagligt. Der arbejdes på, at læringstrin bliver til en læringsrampe, der næsten ubemærket for børnene fører dem til næste niveau i deres læringsproces. Det har vi meget gode erfaringer med.

Med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone arbejder vi målrettet med at lære på mange forskellige måder i form af spil, leg og fysisk aktivitet – både indendørs og udendørs.

 

 

Danmarks læringshave

Når vi taler om motivation og trivsel, så kommer vi ikke udenom vores fantastiske læringshave. Det er en nyskabelse af pædagogiske muligheder, når man underviser her.

 • Børnenes blokeringer forsvinder
 • Det er meget sjovere
 • Der er frisk luft
 • Man er aktiv og kan bevæge sig
 • Lærerne bliver endnu mere kreative
 • Og lyden kører ikke rundt og rundt i et lokale

Haven er en gave for lærere til motivere børn, unge eller voksne, og vi er stolte af at kunne præsentere Danmarks første læringshave i Hornslet ved Århus. Se mere om Læringshaven her