Samarbejde mellem SFI og Time2Learn om forældrekursus.

I forbindelse med et stort forskningsprojekt på SFI om skolestøttende indsatser for børn anbragt i familiepleje, havde SFI behov for at udvikle et forældrekursus for plejeforældre til børn med forskellige indlæringsvanskeligheder på 1-7 klassetrin.

Som projektleder på projektet ’Skolestøtte til børn i familiepleje’, indgik jeg i 2013 aftale med leder og stifter af Time2Learn, Pernille Brinch, om at udvikle forældrekurset ’Forældre som Lektiehjælpere’.

Det endelige heldagskursus blev vel afholdt af Time2Learn for omkring 60 plejefamilier fra hele landet i januar 2015, og i august 2015 afholdte Time2Learn endvidere midtvejs/opsamlingskursus med udgangspunkt i plejeforældrenes behov og erfaringer med indsatsen.

Endvidere ydede Time2Learn fast ugentlig telefonsupport gennem projektperioden for kursusdeltagerne i forbindelse med den efterfølgende lektiestøttende indsats for plejebarnet i familien.

Pernille Brinch og hendes kollegaer er dybt engagerede, videbegærlige og fagprofessionelle, og arbejder med konkrete praktiske metoder samt et stort kendskab til specialpædagogik. I vores samarbejde opstod en enestående synergi mellem det fagfaglige og det mere generelle forskningsbaserede vidensfelt. Time2Learn er meget drevet af at udvikle og systematisere deres metoder.

Generelt er Pernille og hendes medarbejdere utroligt kreative, og har i deres praksis opfundet og udviklet bøger, aktiviteter, lege, spil og særlige undervisningsstrategier til børn med særlige behov, som har dannet grundlaget for de pædagogiske metoder i ’Forældre som Lektiehjælpere’. Ligeledes har Time2Learn på eget initiativ udviklet en omfattende e-bog med læringsaktiviteter til forskningsprojektets deltagere, hvilket langt oversteg forpligtelsen i den oprindelige kontrakt, hvilket bevidner Pernilles og Time2Learn enorme ildhu og passion for undervisning, læring og almen oplysning.

Pernille er kort sagt en sand ildsjæl, der evner at have mange bolde i luften, og samtidig holde et højt engagement. Det har været en udsøgt fornøjelse at samarbejde med Time2Learn, som har udvist omhu, ansvarlig og begejstring gennem hele forløbet.

For uddybelse af denne anbefaling kan jeg kontaktes på:

Mail: mei@sfi.dk eller tlf: 33481908

Misja Eiberg

PROJEKTANSVARLIG ’SKOLESTØTTE TIL BØRN I FAMILIEPLEJE’
AFDELINGEN FOR BØRN OG FAMILIE SFI, 18.12.2015
HERLUF TROLLESGADE 11, DK 1052 KØBENHAVN K
TLF: 33480999 / DIR. TLF: 33480819 / MAIL: SKOLEPROJEKT@SFI.DK

WWW.SFI.DK/SKOLEPROJEKT