Se hvad forældre og børn siger om Time2learn

Vi vil have glade børn, der elsker at lære! Gennem knap 10 år har vi undervist børn og deres forældre med det for øje. Børn og forældre fra hele landet har fået undervisning i dansk, matematik og sprog på mange forskellige niveauer lige fra førskolealder til gymnasiealder. Der er blevet grint og knoklet i Time2learn og derefter arbejdet videre derhjemme. Se herunder hvad de siger:

Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde…

Marienhoffskolen har vi et tæt samarbejde med forældrene i indskolingen. Vi har blandt andet indført forældre-trivselsgrupper som et led i at sikre elevernes trivsel og læring. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn, opdragelse, skolegang osv.

Vi kan se et potentiale i Time2learn-klubbens materiale som et yderligere tiltag i det gode forældresamarbejde. Materialet giver forældrene mulighed for

“Jeg kan blære, jeg kan lære, alt det svære og meget mere”

Digt af Marie på 10 år:

Jeg kan blære

jeg kan lære

alt det svære

og meget mere

….børnene er blevet meget stærkere i troen på sig selv…

Vores lille Familie Bentzen med børnene Emma Sofie 3. klasse og Mathias 5. klasse, deltog i et DR eksperiment i en måned. Eksperimentet gik ud på, om vi på en måned kunne løfte børnenes faglige niveau, ved at supplere børnenes normale lektier med 2 timers ekstra lektier hver dag. – 1 times dansk og 1 times matematik.

“… fået en glad og tilfreds dreng, der igen er glad for at komme i skole.”


Her en lille tilfreds kommentar.


I februar 2011 stod jeg med den udfordring at Kristian (min. dreng på 12) ikke kunne følge med i Dansk. Folkeskolen kunne under en forældresamtale kun konstatere, at Kristian skulle gøre en større indsats, hvis han ville kunne følge med. Folkeskolen kunne ikke stille med ekstra hjælp da Kristian citat: ’Ikke er